120 triệ.u euro trong ba nă.m


Cơ.n mư.a tiề.n ấ.m á.p cho Liê.n đoà.n bó.ng đá. Tâ.y Ban Nha RFEF: Supercup sẽ đư.ợ.c tổ chứ.c từ. nă.m 2020 trong ba nă.m tạ.i Ả Rậ.p Saudi. Giải đấ.u bố.n cầ.u thủ mang đế.n cho hiệ.p hộ.i tổng cộ.ng 120 triệ.u euro (40 triệ.u euro mỗi sự. kiệ.n cho đế.n nă.m 2022).

Supercup sẽ đư.ợ.c tổ chứ.c lầ.n đầ.u tiê.n vớ.i FC Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid và. Valencia CF từ. ngà.y 8 đế.n 12 thá.ng 1 Nă.m 2020 xả thải. Trong trậ.n bá.n kế.t đầ.u tiê.n, Barca và. Atletico đố.i đầ.u nhau và. Valencia và. Real thi đấ.u vớ.i nhau.

Hợ.p đồ.ng quy đị.nh rằ.ng phụ. nữ sẽ đư.ợ.c và.o sâ.n vậ.n độ.ng miễn phí. cho cá.c trậ.n đấ.u. Chỉ gầ.n đâ.y, vư.ơ.ng quố.c mớ.i mở cuộ.c số.ng cô.ng khai cho phá.i nữ bị. á.p bứ.c trong nhiề.u nă.m.Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*