Arsenal Xhaka trê.n đư.ờ.ng đế.n Milan: Độ.i trư.ởng xuố.ng cấ.p đang tì.m kiế.m mộ.t că.n hộ.


Quá. đắ.t cho Newcastle?

Bạ.n sẽ tiế.p tụ.c giữ thá.i độ. tí.ch cự.c, ném mì.nh và.o đó. nhiề.u hơ.n nữa và. chứ.ng minh rằ.ng tô.i là. mộ.t nhâ.n tố. quan trọ.ng của độ.i bó.ng vĩ đạ.i nà.y, cự.u độ.i trư.ởng của Arsenal Arsenal, Granit Xhaka (ảnh) nó.i vớ.i tờ. bá.o SonntagsBlick . Chỉ mộ.t ngà.y sau, tì.nh hì.nh có. thể đã thay đổi. Theo thô.ng tin có. đư.ợ.c từ. RSI đà.i truyề.n hì.nh dị.ch vụ. cô.ng cộ.ng tiế.ng Ý ở Thụ.y Sĩ, ngư.ờ.i Thụ.y Sĩ 27 tuổi đã tì.m kiế.m mộ.t că.n hộ. ở Milan.

Mặ.c dù. gầ.n đâ.y anh ta tuyê.n bố. rằ.ng anh ta muố.n Tiế.p tụ.c ở lạ.i Arsenal, quố.c tế. 78 lầ.n hiệ.n đang hy vọ.ng chuyển như.ợ.ng và.o mù.a đô.ng. Điểm đế.n của anh: AC Milan. Khô.ng rõ cá.c cuộ.c đà.m phá.n đã tiế.n xa đế.n đâ.u, như.ng Giá.m đố.c điề.u hà.nh của Milan, Ivan Gazidis, ngư.ờ.i đã gia nhậ.p câ.u lạ.c bộ. từ. Arsenal và.o thá.ng 12 nă.m 2018, và. Xhaka biế.t nhau từ. câ.u thầ.n chú. của họ. tạ.i Phá.o thủ.

. Đâ.y là. mộ.t điề.u rấ.t đau đớ.n và. bự.c bộ.i. Ngay bâ.y giờ., tô.i khô.ng thể hiểu đư.ợ.c mộ.t phản ứ.ng như. vậ.y, đặ.c biệ.t là. sự. kị.ch liệ.t của nó. và. sự. thù. đị.ch tộ.t độ. chố.ng lạ.i tô.i. Lí.t

Emery đã đặ.t câ.u hỏi cho tư.ơ.ng lai của Xhaka – Newcastle quan tâ.m đế.n hợ.p đồ.ng cho vay

Ngư.ờ.i quản lý Arsenal trư.ớ.c đâ.y đã hỏi về. Xhaka tư.ơ.ng lai ở Luâ.n Đô.n. Tô.i khô.ng biế.t liệ.u anh ấ.y có. chơ.i lạ.i khô.ng, ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha nó.i. Tô.i khô.ng biế.t vì. nế.u anh ấ.y sẵn sà.ng tiế.p tụ.c giú.p đỡ chú.ng tô.i và. tiế.p tụ.c bảo vệ. chiế.c á.o Arsenal, tô.i nghĩ rằ.ng thờ.i gian sẽ cho chú.ng tô.i giải phá.p đó.. Bá.o cá.o của Media Media đã liê.n kế.t vớ.i Xhaka sau khi tuyê.n bố. của Emery. Theo The Times Newcastle quan tâ.m đế.n việ.c cho cầ.u thủ nà.y mư.ợ.n và.o thá.ng 1, vớ.i việ.c Arsenal tiế.p tụ.c trả mộ.t phầ.n tiề.n lư.ơ.ng của anh ấ.y.

 Bản hợ.p đồ.ng kỷ lụ.c của Arsenal: Xhaka trong lầ.n thứ. 5

Bản hợ.p đồ.ng kỷ lụ.c của Arsenal: Xhaka và.o ngà.y 5Trang chủ


.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*