Brendan Rodgers và. Unai Emery tậ.p trung sau khi Leicester già.nh chiế.n thắ.ng trư.ớ.c Arsenal


Brendan Rodgers và. độ.i bó.ng Leicester của ô.ng đã gâ.y thê.m á.p lự.c cho huấ.n luyệ.n viê.n trư.ởng Unai Emery của Arsenal khi họ. tiễn Phá.o thủ tạ.i sâ.n vậ.n độ.ng King Power và.o tố.i thứ. Bảy.

Chiế.n thắ.ng 2-0 là. đủ để đư.a Bầ.y cá.o lê.n vị. trí. thứ. hai trong bảng xế.p hạ.ng Premier League và. cá.ch độ.i khá.ch của họ. chí.n điểm – những ngư.ờ.i hiệ.n chỉ thắ.ng hai trong số. 10 trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của họ..

Tạ.i đâ.y, hãng tin PA sẽ xem xét cá.ch hai ngư.ờ.i quản lý tư.ơ.ng ứ.ng đã chiế.n đấ.u trong mộ.t đê.m ẩm ư.ớ.t trong Vù.ng trung du phí.a đô.ng.

Lự.a chọ.n độ.i

Chơ.i tố.t, @BenChilwell ! pic.twitter.com/L6upI01M3K

– Leicester City (@LCFC) ngà.y 9 thá.ng 11 nă.m 2019

Vớ.i kế.t quả gầ.n đâ.y, khô.ng có. gì. ngạ.c nhiê.n khi Rodgers chọ.n đặ.t tê.n khô.ng thay đổi cho Trong khi đó., trò. chơ.i Premier League thứ. tư. liê.n tiế.p.

Emery đã thử mộ.t số. hệ. thố.ng vớ.i vô. số. nhâ.n sự. khá.c nhau mà. khô.ng vấ.p phải mộ.t cô.ng thứ.c chiế.n thắ.ng.

Ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha lầ.n đầ.u tiê.n tham gia phò.ng thủ ba ngư.ờ.i trong mộ.t Trò. chơ.i giải đấ.u mù.a nà.y trong khi cả Rob Holding và. Hector Bellerin đã bắ.t đầ.u giải đấ.u đầ.u tiê.n của họ. trong chiế.n dị.ch.

Phong thá.i của Touchline

 James Maddison của Leicester City (phải) và. HLV Brendan Rodgers ă.n mừ.ng
James Maddison của Leicester City (phải) và. ngư.ờ.i quản lý Brendan Rodgers ă.n mừ.ng (Nick Potts / PA)

Theo thô.ng lệ., Emery rì.nh mò. khu vự.c kỹ thuậ.t của mì.nh – và. hơ.n thế. nữa – trong phầ.n lớ.n trò. chơ.i bấ.t chấ.p cơ.n mư.a như. trú.t nư.ớ.c.

Ông sủa chỉ dẫn và. đá. mọ.i quả bó.ng trong khi Rodgers phá.t ra Ged khi anh ta cảm thấ.y cầ.n thiế.t, thự.c hiệ.n cá.c thay đổi và. thú.c giụ.c cá.c cầ.u thủ của mì.nh.

Ông chủ Leicester vui mừ.ng khi độ.i bó.ng của anh ta vư.ợ.t lê.n dẫn đầ.u qua Jamie Vardy khi Emery cắ.t mộ.t con số. bị. bỏ rơ.i, xem độ.i của anh ta bị. đá.nh bạ.i. [19659004] Chiế.n thuậ.t


Emery thiế.t lậ.p độ.i bó.ng của mì.nh để phá. vỡ mọ.i cuộ.c tấ.n cô.ng của Leicester, hậ.u vệ. cá.nh của anh ta rơ.i và.o để tạ.o ra mộ.t hà.ng phò.ng ngự. nă.m ngư.ờ.i.

Khô.ng có. gì. bứ.c xú.c vớ.i Leicester khi độ.i chủ nhà. sở hữu, thay và.o đó. là. Cá.c cầ.u thủ Arsenal ngồ.i sâ.u trong nỗ lự.c kì.m hãm phe đố.i lậ.p.

Kế. hoạ.ch của anh ta hoạ.t độ.ng tố.t cho đế.n khi Vardy mở tỷ số. cho Leicester và. họ. buộ.c phải ra sâ.n và. đuổi theo mộ.t bà.n gỡ hò.a.

Từ. thờ.i điểm đó., họ. đã rộ.ng mở và. may mắ.n chỉ đư.ợ.c giao hà.ng mộ.t lầ.n nữa khi Rodgers bị. mắ.c kẹt trong kế. hoạ.ch trò. chơ.i đã chứ.ng kiế.n ​​Foxes ghi đư.ợ.c sá.u chiế.n thắ.ng từ. bảy lầ.n ra quâ.n cuố.i cù.ng của họ..

Responses


Mặ.c dù. có. mộ.t buổi tố.i nghèo nà.n khá.c, Emery khẳng đị.nh rằ.ng ô.ng hà.i lò.ng vớ.i ứ.ng dụ.ng của mì.nh độ.i ngũ – chú.ng tô.i c Mộ.t sự. thấ.t vọ.ng vớ.i kế.t quả nà.y như.ng vớ.i thá.i độ. của cá.c cầ.u thủ, anh ấ.y nó.i.

Triệ.u Họ. đã thự.c hiệ.n kế. hoạ.ch trò. chơ.i mà. chú.ng tô.i đã chuẩn bị.. Chú.ng tô.i đã bắ.t đầ.u hiệ.p mộ.t bằ.ng cá.ch có. cơ. hộ.i bằ.ng cá.ch kiểm soá.t trậ.n đấ.u, và. và.o đầ.u hiệ.p hai cũng vậ.y, trong thờ.i điểm chú.ng tô.i muố.n. Rờ.i

Rodgers, rấ.t vui mừ.ng vớ.i mà.n trì.nh diễn của Leicester và. cảm thấ.y họ. sẵn sà.ng chủ yế.u là.m giá.n đoạ.n top sá.u đã thà.nh lậ.p – ngay cả khi anh ta từ. chố.i tuyê.n bố. họ. có. thể đi hế.t con đư.ờ.ng: Triệ.u Chú.ng tô.i khô.ng thự.c sự. nghĩ về. cuộ.c đua danh hiệ.u, anh nó.i.

Tô.i cho rằ.ng chí.nh mì.nh, chú.ng tô.i đã ném lự.u đạ.n ngay và.o giữa tấ.t cả chú.ng Cô.ng việ.c của chú.ng tô.i là. cải thiệ.n và. trở nê.n tố.t hơ.n. [[9009004] Tư.ơ.ng lai

Chiế.n thắ.ng chỉ củng cố. vị. trí. của Leicester là. bố.n ứ.ng cử viê.n hà.ng đầ.u thự.c sự. trong mù.a giải nà.y, vớ.i tá.m chiế.n thắ.ng từ. 12 trậ.n mở mà.n của họ..

Rodgers tiế.p tụ.c chứ.ng minh rằ.ng anh ta cầ.n phải trở lạ.i Champions League vì. mộ.t số. ngư.ờ.i hâ.m mộ. Arsenal sẽ mong muố.n anh ta đư.ợ.c bổ nhiệ.m là.m ngư.ờ.i kế. nhiệ.m Arsene Wenger tạ.i Sâ.n vậ.n độ.ng Emirates.

Emery, ngư.ờ.i đã có. đư.ợ.c cô.ng việ.c đó., vẫn chị.u á.p lự.c khi bư.ớ.c và.o mộ.t cuộ.c đua quố.c tế. sau mộ.t chiế.n thắ.ng từ. bảy trong tấ.t cả cá.c cuộ.c thi và. mộ.t độ.i khô.ng có. dấ.u hiệ.u xoay chuyển kị.p thờ.i để giải cứ.u mù.a giải của họ..

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*