Câ.u lạ.c bộ. đụ.ng độ. đe dọ.a là.m lu mờ. Southgate, khởi đầ.u mạ.nh mẽ vớ.i tư. cá.ch là. ngư.ờ.i quản lý độ.i tuyển Anh


Thà.nh tí.ch ấ.n tư.ợ.ng của Gareth Southgate khi HLV ngư.ờ.i Anh có. nguy cơ. bị. lu mờ. bởi cá.c vấ.n đề. kỷ luậ.t sau khi đư.ợ.c tiế.t lộ., Raheem Sterling sẽ khô.ng đư.ợ.c xem xét cho vò.ng loạ.i Euro 2020 của Anh chố.ng lạ.i Montenegro.

Nó. xuấ.t hiệ.n sau cuộ.c đụ.ng độ. vớ.i Joe Gomez trong thờ.i gian tớ.i. Manchester City thua Liverpool, câ.u lạ.c bộ. cũ của Sterling.

Độ.i hì.nh của Southgate đư.ợ.c triệ.u tậ.p tạ.i Cô.ng viê.n St George và.o thứ. Hai sau vò.ng đấ.u bảng Premier League mớ.i nhấ.t, mà. đỉnh điểm là. cuộ.c đụ.ng độ. rấ.t đư.ợ.c mong đợ.i và.o Chủ nhậ.t.

– Anh (@England) ngà.y 11 thá.ng 11 nă.m 2019

Hãng tin PA hiểu rằ.ng Sterling và. Gomez mộ.t lầ.n nữa tham gia và.o mộ.t cuộ.c trao đổi sau khi gặ.p nghĩa vụ. của Anh và.o thứ. Hai, dẫn đầ.u Liê.n đoà.n bó.ng đá. sẽ đư.a ra mộ.t tuyê.n bố. và.o cuố.i ngà.y hô.m đó..

Mộ.t tuyê.n bố. có. nộ.i dung: FA FA có. thể xá.c nhậ.n rằ.ng Raheem Sterling sẽ khô.ng đư.ợ.c xem xét cho vò.ng loạ.i EURO 2020 hô.m thứ. Nă.m chố.ng lạ.i Montenegro do sự. xá.o trộ.n trong khu vự.c độ.i bó.ng tư. nhâ.n tạ.i St. Cô.ng viê.n hô.m nay. Anh ấ.y sẽ ở lạ.i vớ.i độ.i hì.nh. Chỉ

Đó. là. mộ.t tì.nh huố.ng đá.ng chú. ý và. chắ.c chắ.n sẽ thố.ng trị. vò.ng loạ.i Euro 2020 và.o ngà.y thứ. Nă.m chố.ng lạ.i Montenegro, nơ.i khô.ng chỉ mang lạ.i cơ. hộ.i để tiế.n bộ. mà. cò.n là. trậ.n đấ.u quố.c tế. thứ. 1.000 của Anh.

 Liverpool v Manchester City - Premier League - Anfield "data-title =" Liverpool v Manchester City - Premier League - Anfield "data-Copyright -holder =" PA Wire "data-Copyright-notify =" PA Wire / PA Images "data-credit =" Peter Byrne "data-used-terms =" CHỈ SỬ DỤNG EDITORIAL Khô.ng đư.ợ.c sử dụ.ng vớ.i â.m thanh, video, dữ liệ.u, danh sá.ch lị.ch thi đấ.u, logo câ.u lạ.c bộ. / giải đấ.u hoặ.c dị.ch vụ. trự.c tiế.p trê.n đư.ờ.ng sắ.t. Sử dụ.ng trong trậ.n đấ.u trự.c tuyế.n giớ.i hạ.n ở 120 hì.nh ảnh, khô.ng mô. phỏng video. Khô.ng sử dụ.ng trong cá. cư.ợ.c, trò. chơ.i hoặ.c cá.c ấ.n phẩm của câ.u lạ.c bộ. / giải đấ.u / cầ.u thủ " /image.assets.pressassociation.io/v2/image/production/98ce763e92c3c689dd925bd5a7d4204fY29udGVudHNlYXJjaCwxNTczNjAxMTUx/2.48239187.jpg?w=640 640w, https://image.assets.pressassociation.io/v2/image/production/98ce763e92c3c689dd925bd5a7d4204fY29udGVudHNlYXJjaCwxNTczNjAxMTUx/2.48239187.jpg? w = 1280 1280w "kí.ch thư.ớ.c =" (chiề.u rộ.ng tố.i đa: 767px) 89vw, (chiề.u rộ.ng tố.i đa: 1000px) 54vw, (tố.i đa chiề.u rộ.ng: 1071px) Cuộ.c đụ.ng độ. vớ.i Sterling tạ.i Anfield và.o Chủ nhậ.t (Peter Byrne / PA) </figcaption></figure>
</p>
<p><!-- EMBED END Image { id:

Ông chủ Southgate của Anh cho biế.t: Triệ.u Chú.ng tô.i đã đư.a ra quyế.t đị.nh khô.ng xem xét Raheem cho trậ.n đấ.u vớ.i Montenegro hô.m thứ. Nă.m.

mộ.t trong những thá.ch thứ.c và. sứ.c mạ.nh lớ.n đố.i vớ.i chú.ng tô.i là. chú.ng tô.i đã có. thể tá.ch cá.c đố.i thủ câ.u lạ.c bộ. từ. nat Độ.i ional.

Thậ.t khô.ng may, cảm xú.c của trò. chơ.i ngà.y hô.m qua vẫn cò.n nguyê.n. Cảm giá.c của tô.i là. điề.u đú.ng đắ.n cho độ.i là. hà.nh độ.ng mà. chú.ng tô.i đã thự.c hiệ.n.

 Gareth Southgate, phải, sẽ khô.ng xem xét Raheem Sterling và.o thứ. nă.m
Gareth Southgate, phải, sẽ khô.ng xem xét Raheem Sterling và.o thứ. nă.m (Nick Potts / PA)

Hiệ.n tạ.i, quyế.t đị.nh đã đư.ợ.c đư.a ra vớ.i sự. đồ.ng ý của toà.n độ.i, điề.u quan trọ.ng là. chú.ng tô.i hỗ trợ. cá.c cầ.u thủ và. tậ.p trung và.o tố.i thứ. Nă.m. [[9009002] Sterling đã ở dạ.ng đặ.c biệ.t cho Anh, ghi đư.ợ.c tá.m điểm mụ.c tiê.u và. cung cấ.p nă.m hỗ trợ. trong vò.ng loạ.i Euro 2020.

Gomez, ngư.ờ.i đư.ợ.c giớ.i thiệ.u là. ngư.ờ.i thay thế. ở phú.t thứ. 87 và.o Chủ nhậ.t, đã già.nh chiế.n thắ.ng cuố.i cù.ng trong bảy lầ.n khoá.c á.o độ.i tuyển Anh trong trậ.n play-off hạ.ng ba Liê.n đoà.n quố.c vớ.i Thụ.y Sĩ và.o thá.ng 6 .

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*