Cầ.u thủ chạ.y cá.nh của Wolves Adama Traore kiế.m đư.ợ.c tiế.ng gọ.i đầ.u tiê.n của Tâ.y Ban NhaCầ.u thủ chạ.y cá.nh của Wolves Adama Traore đã đư.ợ.c trao quyề.n triệ.u tậ.p đầ.u tiê.n cho độ.i tuyển Tâ.y Ban Nha cho vò.ng loạ.i Euro 2020 sắ.p tớ.i của họ..

Cầ.u thủ 23 tuổi, bắ.t đầ.u sự. nghiệ.p tạ.i Barcelona, ​​đã đạ.i diệ.n cho Tâ.y Ban Nha ở cấ.p độ. trẻ và. Ra mắ.t dư.ớ.i 21 tuổi và.o thá.ng 3 nă.m 2018.

Adama đã gâ.y ấ.n tư.ợ.ng vớ.i Wolves mù.a nà.y sau khởi đầ.u khó. khă.n tạ.i Molineux sau khi anh chuyển từ. Middlesbrough khi bắ.t đầ.u chiế.n dị.ch cuố.i cù.ng.

Hì.nh thứ.c đó. đã mang lạ.i cho anh cuộ.c gọ.i đầ.u tiê.n – lê.n độ.i tuyển cao cấ.p Tâ.y Ban Nha cho vò.ng loạ.i của họ. chố.ng lạ.i Romania và. Malta.

Adama, ngư.ờ.i cũng có. thể đạ.i diệ.n cho Mali, là. ngư.ờ.i thay thế. muộ.n cho Rodrigo Moreno của Valencia, ngư.ờ.i đã buộ.c phải rú.t lui vì. chấ.n thư.ơ.ng lư.ng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*