‘Cảm ơ.n bạ.n rấ.t nhiề.u để giớ.i thiệ.u khô.ng phải là. mỉa mai, Guardiola nó.i sau khi mấ.t Anfield


Pep Guardiola khẳng đị.nh ô.ng khô.ng bị. mỉa mai khi bắ.t tay trọ.ng tà.i sau thấ.t bạ.i 3-1 của Manchester City trư.ớ.c Liverpool.

Ông chủ của Man City xuấ.t hiệ.n để cảm ơ.n Michael Oliver vì. mà.n trì.nh diễn của ô.ng sau trậ.n chung kế.t huýt sá.o tạ.i Anfield.

Guardiola đã nổi giậ.n trong cuộ.c đụ.ng độ. ở Premier League khi độ.i bó.ng của anh ta hai lầ.n bị. từ. chố.i hì.nh phạ.t cho những pha bó.ng ném có. thể chố.ng lạ.i Trent Alexander-Arnold.

Lầ.n đầ.u tiê.n là. điề.u gâ.y tranh cãi nhấ.t, đế.n ngay trư.ớ.c khi Fabinho mở tỷ số.. Lầ.n thứ. hai đế.n muộ.n khi Thà.nh phố. tậ.p hợ.p lạ.i để đá.p trả cá.c mụ.c tiê.u xa hơ.n từ. Mohamed Salah và. Sadio Mane.


Hồ.i Đó. khô.ng phải là. mỉa mai, ô.ng Guard Guardiola nó.i. Tô.i nó.i, Cảm ơ.n rấ.t nhiề.u về. mọ.i lú.c. Tô.i cũng nó.i như. vậ.y ở trậ.n đấ.u Tottenham trê.n sâ.n nhà.. Trong suố.t thờ.i gian tô.i đi là.m trọ.ng tà.i, tô.i nó.i lờ.i cảm ơ.n rấ.t nhiề.u. [[9009002] Cuộ.c biểu tì.nh muộ.n của thà.nh phố. đã tạ.o ra mộ.t câ.u trả lờ.i từ. Bernardo Silva như.ng cá.c nhà. lãnh đạ.o Premier League Liverpool đã khô.ng từ. bỏ mộ.t lợ.i thế. khi thấ.y họ. vư.ợ.t xa 9 điểm so vớ.i cá.c nhà. vô. đị.ch. [19659007] Kế.t quả khiế.n Man City đứ.ng ở vị. trí. thứ. tư., cũng sau Leicester và. Chelsea, như.ng Guardiola – bị. choá.ng vá.ng khi ô.ng tổ chứ.c cuộ.c họ.p bá.o sau trậ.n đấ.u – nó.i về. niề.m tự. hà.o của mì.nh tạ.i buổi biểu diễn.

Ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha nó.i: cho thấ.y ở sâ.n vậ.n độ.ng khó. khă.n nhấ.t thế. giớ.i, lý do chú.ng tô.i là. nhà. vô. đị.ch, (đó. là.) mộ.t trong những mà.n trì.nh diễn đá.ng tự. hà.o nhấ.t trong sự. nghiệ.p của tô.i.

 Liverpool v Manchester City - Premier League - Anfield "data-title =" Liverpool v Manchester City - Premier League - Anfield "data-Copyright -holder =" PA Wire "data-Copyright-notify =" PA Wire / PA Images "data-credit =" Peter Byrne "data-used-terms =" EDITORIAL SỬ DỤNG CHỈ Khô.ng sử dụ.ng vớ.i â.m thanh, video, dữ liệ.u, danh sá.ch lị.ch thi đấ.u trá.i phép, logo câ.u lạ.c bộ. / giải đấ.u hoặ.c trự.c tiế.p dị.ch vụ.. Sử dụ.ng trong trậ.n đấ.u trự.c tuyế.n giớ.i hạ.n ở 120 hì.nh ảnh, khô.ng mô. phỏng video. Khô.ng sử dụ.ng trong cá. cư.ợ.c, trò. chơ.i hoặ.c cá.c ấ.n phẩm của câ.u lạ.c bộ. / giải đấ.u / cầ.u thủ duy nhấ.t /image.assets.pressassociation.io/v2/image/production/85902b450ef50cf90a568d74d46e4681Y29udGVudHNlYXJjaCwxNTczNTAzMjg1/2.48239314.jpg?w=640 640w, https://image.assets.pressassociation.io/v2/image/production/85902b450ef50cf90a568d74d46e4681Y29udGVudHNlYXJjaCwxNTczNTAzMjg1/2.48239314.jpg? w = 1280 1280w "size =" (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px "/> 
 
<figcaption> Pep Guardiola chú.c mừ.ng đố.i tá.c tiế.ng cò.i cuố.i cù.ng (Peter Byrne / PA) </figcaption></figure>
</p>
<p><!-- EMBED END Image { id:

Thậ.t khô.ng may, chú.ng tô.i đã thua, như.ng xin chú.c mừ.ng Jurgen (Klopp) và. độ.i bó.ng tuyệ.t vờ.i nà.y đã già.nh chiế.n thắ.ng. Đâ.y là. mộ.t trậ.n đấ.u hay cho cả hai bê.n, cho Premier League, cho hà.ng tỷ ngư.ờ.i Ai đã xem trò. chơ.i nà.y thì. đó. là. quảng cá.o tố.t.

Có. lẽ y Tô.i phải mua cho Jurgen và. cho tô.i mộ.t chai rư.ợ.u để là.m điề.u đó.!

Mạ.nh Chú.ng tô.i đã cố. gắ.ng, như.ng chú.ng tô.i khô.ng thể hy vọ.ng sẽ khô.ng thừ.a nhậ.n cơ. hộ.i tạ.i Anfield.

Sau đó., chú.ng tô.i đã tạ.o ra nhiề.u hơ.n bao giờ. hế.t hãy là. ngư.ờ.i quản lý của những cầ.u thủ nà.y. = "PA Dâ.y / PA Hì.nh ảnh" data-credit = "Peter Byrne" data-used-terms = "CHỈ SỬ DỤNG CHỈNH SỬA Khô.ng sử dụ.ng vớ.i â.m thanh, video, dữ liệ.u, danh sá.ch lị.ch thi đấ.u, logo câ.u lạ.c bộ. / giải đấ.u hoặ.c dị.ch vụ. trự.c tiế.p. Sử dụ.ng trong trậ.n đấ.u trự.c tuyế.n giớ.i hạ.n ở 120 hì.nh ảnh, khô.ng mô. phỏng video. Khô.ng sử dụ.ng trong cá. cư.ợ.c, trò. chơ.i hoặ.c cá.c ấ.n phẩm của câ.u lạ.c bộ. / giải đấ.u / cầ.u thủ " /image.assets.pressassociation.io/v2/image/production/1d2e0d523842a1021ac6851a4b48a4b5Y29udGVudHNlYXJjaCwxNTczNTAzMzcy/2.48238565.jpg?w=640 640w, https://image.assets.pressassociation.io/v2/image/production/1d2e0d523842a1021ac6851a4b48a4b5Y29udGVudHNlYXJjaCwxNTczNTAzMzcy/2.48238565.jpg? w = 1280 1280w "size =" (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px "/>

VAR đã chơ.i mộ.t phầ.n trong Anfield cuộ.c gặ.p gỡ (Peter Byrne / PA)

Guardiola đã từ. chố.i rú.t ra khi đư.ợ.c hỏi về. cá.c quyế.t đị.nh trọ.ng tà.i gâ.y tranh cãi.

Ông nó.i: Bạ.n sẽ phải hỏi (giá.m đố.c trọ.ng tà.i) Mike Riley và. cá.c ô.ng chủ lớ.n về. điề.u đó.. Tô.i khô.ng ở đâ.y để nó.i về. cá.c quyế.t đị.nh đố.i vớ.i cá.c trọ.ng tà.i hoặ.c VAR. Đừ.ng hỏi tô.i, hãy hỏi họ..

Guardiola sẽ khô.ng từ. bỏ danh hiệ.u thứ. ba liê.n tiế.p và. hy vọ.ng cá.c cầ.u thủ của anh ấ.y họ.c hỏi kinh nghiệ.m.

Anh ấ.y nó.i: Có. ba độ.i trư.ớ.c chú.ng tô.i có. nhiề.u cơ. hộ.i vô. đị.ch Premier League như.ng hy vọ.ng chú.ng ta có. thể duy trì. tâ.m lý nà.y và. cố. gắ.ng.

hoặ.c Chelsea.

Cá.ch chú.ng ta phản ứ.ng là. quá. trì.nh chú.ng ta phải họ.c. Tô.i khô.ng hố.i tiế.c. Chỉ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*