Carragher cho biế.t, hệ. thố.ng phâ.n cấ.p của Man City và. Liverpool có. thể đứ.ng cạ.nh nhau.



Hai đố.i thủ vô. đị.ch Premier League đố.i đầ.u tạ.i Anfield và.o Chủ nhậ.t, vớ.i độ.i bó.ng của Jurgen Klopp hiệ.n đang có. sá.u điểm rõ rà.ng ở đầ.u bảng.

Pep Guardiola dẫn dắ.t Man City tớ.i chứ.c vô. đị.ch thứ. hai liê.n tiế.p trư.ớ.c kế.t thú.c mộ.t điểm trư.ớ.c Quỷ đỏ trong mộ.t cuộ.c đua già.nh danh hiệ.u đầ.y mê. hoặ.c. Carragher trư.ớ.c đâ.y yê.u thí.ch Anfield tin rằ.ng sự. cạ.nh tranh khố.c liệ.t giữa hai bê.n trong những nă.m gầ.n đâ.y đã gâ.y ra sự. rạ.n nứ.t ngoà.i sâ.n cỏ.

Tô.i khô.ng tin rằ.ng tô.i đang phó.ng đạ.i khi tô.i nó.i rằ.ng hệ. thố.ng phâ.n cấ.p của Liverpool và. City khô.ng thể chố.ng lạ.i nhau, phẫn nộ. Điề.u nà.y đư.ợ.c phản á.nh trong cá.c fanbase, anh ấ.y đã viế.t trong Telegraph .

Thà.nh phố. xuấ.t hiệ.n nghi ngờ. Liverpool của cá.c cơ. quan quản lý vậ.n độ.ng hà.nh lang để điề.u tra tí.nh hợ.p phá.p của chi tiê.u chuyển như.ợ.ng của họ., trong khi họ. m Khô.ng có. gì. bí. mậ.t về. niề.m tin của họ. rằ.ng phạ.m vi bảo hiểm tí.ch cự.c của thờ.i đạ.i Klopp là. khô.ng tư.ơ.ng xứ.ng khi so sá.nh vớ.i chiế.c cú.p của Guardiola và. nó.i chung của Thà.nh phố. kể từ. khi Abu Dhabi tiế.p quản.

Sau khi ở Liverpool, lô.ng mà.y nổi lê.n khi những câ.u chuyệ.n nổi lê.n về. nỗi sợ. hãi của ngư.ờ.i khá.c tấ.n cô.ng xe buýt của City như. đã xảy ra trong trậ.n tứ. kế.t Champions League 2018, và. có. sự. hoà.i nghi về. những bì.nh luậ.n của Guardiola về. việ.c lặ.n của Sadio Mane.

Sau khi Klopp đề. nghị., chắ.c chắ.n cảm giá.c như. Guardiola nó.i về. Liverpool nhiề.u hơ.n Klopp về. Manchester City và. City nó.i chung có. vẻ bậ.n tâ.m vớ.i cá.ch Liverpool đư.ợ.c miê.u tả trê.n cá.c phư.ơ.ng tiệ.n truyề.n thô.ng. [[9009009] Bâ.y giờ. hãy đọ.c …

ĐỘC QUYỀN Phỏng vấ.n James Milner: "Chú.ng tô.i khô.ng muố.n đư.ợ.c nhớ. đế.n khi là. độ.i chiế.n thắ.ng Champions League mộ.t lầ.n "

QUIZ! Bạ.n có. thể kể tê.n 50 cầ.u thủ cuố.i cù.ng ghi bà.n trong cá.c trậ.n đấ.u giữa Liverpool và. Manchester City khô.ng?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*