Guardiola khô.ng phải đố.i mặ.t vớ.i hì.nh thứ.c kỷ luậ.t từ. FA về. cá.c bì.nh luậ.n sau khi Anfield mấ.tPep Guardiola sẽ khô.ng gặ.p phải bấ.t kỳ hì.nh thứ.c kỷ luậ.t nà.o từ. Liê.n đoà.n bó.ng đá. vì. những bì.nh luậ.n dà.nh cho trọ.ng tà.i sau thấ.t bạ.i của ô.ng tạ.i Liverpool, hãng tin PA hiểu.

Nhà. vô. đị.ch Premier League Manchester City thua 3-1 tạ.i Anfield và.o Chủ nhậ.t tớ.i Rơ.i xuố.ng chí.n điểm so vớ.i cá.c nhà. lãnh đạ.o Liverpool trong bảng.

Guardiola rấ.t tứ.c giậ.n sau khi hai quyế.t đị.nh của VAR đi ngư.ợ.c lạ.i vớ.i anh ấ.y và. bị. bắ.t gặ.p trê.n má.y ảnh nó.i rằ.ng cảm ơ.n rấ.t nhiề.u đố.i vớ.i trọ.ng tà.i Michael Oliver sau trậ.n đấ.u.

#LIVMCI #ManCity

– Thà.nh phố. Manchester (@ManCity) Ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

khô.ng mỉa mai khi cảm ơ.n Oliver.

Đâ.y khô.ng phải là. mỉa mai, Cảnh vệ. Guardiola nó.i. Tô.i nó.i “cảm ơ.n rấ.t nhiề.u về. thờ.i gian
. Tô.i cũng nó.i như. vậ.y ở trậ.n đấ.u Tottenham trê.n sâ.n nhà.. Trong suố.t thờ.i gian tô.i đi là.m trọ.ng tà.i, tô.i nó.i 'cảm ơ.n rấ.t nhiề.u'. [[9009002] Bà.n thắ.ng sớ.m của Fabinho cho Liverpool đế.n ngay sau khi Oliver vẫy tay xin lỗi Man City vì. mộ.t quả phạ.t đề.n cho mộ.t hậ.u vệ. bị. cá.o buộ.c bởi hậ.u vệ. nhà. Alexander Alexander-Arnold. [19659002] VAR ủng hộ. quyế.t đị.nh của Oliver sau khi đư.ợ.c giớ.i thiệ.u, trong khi Guardiola lạ.i nổi giậ.n hơ.n nữa khi mộ.t sự. cố. bó.ng ném khá.c liê.n quan đế.n Alexander-Arnold và.o cuố.i trậ.n đấ.u cũng có. lợ.i cho độ.i chủ nhà..

Guardiola đã từ. chố.i rú.t ra khi đư.ợ.c hỏi về. cá.c quyế.t đị.nh trọ.ng tà.i gâ.y tranh cãi trong cuộ.c họ.p bá.o sau trậ.n đấ.u. ] Ông nó.i: Bạ.n sẽ phải hỏi (trư.ởng ban trọ.ng tà.i) Mike Riley và. cá.c ô.ng chủ lớ.n về. điề.u đó.. Tô.i khô.ng ở đâ.y để nó.i về. cá.c quyế.t đị.nh đố.i vớ.i cá.c trọ.ng tà.i hoặ.c VAR. Đừ.ng hỏi tô.i, hãy hỏi họ.. Chỉ

Liverpool nhâ.n đô.i cá.ch biệ.t cho họ. qua Mohamed Salah trư.ớ.c khi hiệ.p mộ.t kế.t thú.c và. Sadio Mane đư.a họ. lê.n dẫn trư.ớ.c 3-0 trư.ớ.c khi Bernardo Silva già.nh đư.ợ.c sự. an ủi muộ.n cho Man City.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*