Henderson chư.a khai thá.c kiế.m đư.ợ.c cuộ.c gọ.i ở Anh khi Heaton và. Barkley bỏ họ.c


Thủ mô.n chư.a đư.ợ.c khai phá. là. Dean Henderson đã đư.ợ.c gọ.i và.o độ.i tuyển Anh để tham dự. vò.ng loạ.i Euro 2020 vớ.i Montenegro và. Kosovo, vớ.i cặ.p chấ.n thư.ơ.ng Tom Heaton và. Ross Barkley đã bỏ cuộ.c.

Tiề.n vệ. Barkley của Chelsea đã bị. nghi ngờ. vớ.i chấ.n thư.ơ.ng mắ.t cá. châ.n trong khi Thủ mô.n của Aston Villa Heaton đang chiế.n đấ.u vớ.i mộ.t vấ.n đề. về. bắ.p châ.n.

Henderson, đư.ợ.c cho mư.ợ.n tạ.i Sheffield United từ. Manchester United, đã đế.n Heaton như.ng khô.ng có. kế. hoạ.ch thay thế. Barkley.

– Dean Henderson (@deanhenderson) ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

Heaton đã bỏ lỡ thấ.t bạ.i 2-1 hô.m Chủ nhậ.t trư.ớ.c Wolves sau khi bị. chấ.n thư.ơ.ng khi tậ.p luyệ.n trong khi Barkley đã ngồ.i ngoà.i sá.u trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của Chelsea

Mộ.t tuyê.n bố. của FA có. nộ.i dung: Hồ.i Ross Barkley và. Tom Heaton đã bị. loạ.i khỏi vò.ng loạ.i UEFA EURO 2020 sắ.p tớ.i của Anh do chấ.n thư.ơ.ng.

Thủ mô.n của Dean Henderson đã đư.ợ.c bổ sung và.o độ.i hì.nh của Gareth Southgate thay cho Heaton của Aston Villa khô.ng có. sự. thay thế. nà.o đư.ợ.c lê.n kế. hoạ.ch cho Barkley của Chelsea.

 Ross Barkley
Ross Barkley đã bị. buộ.c phải rú.t ra vì. chấ.n thư.ơ.ng (Nick Potts / PA)

Sau đó., Hend Henderson sẽ đế.n St George's Park và.o thứ. Hai, giờ. là. 26- Độ.i hì.nh đà.n ô.ng bắ.t đầ.u chuẩn bị. cho trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của họ. và.o nă.m 2019. [[9009002] Henderson đã giú.p Lư.ỡi dao thă.ng hạ.ng lê.n vị. trí. thứ. 5 tạ.i Premier League sau trậ.n hò.a 1-1 hô.m thứ. Bảy trư.ớ.c Tottenham.

Cầ.u thủ 22 tuổi nà.y cũng thay thế. Heaton cuố.i cù.ng Thứ. hai Độ.i hì.nh sau khi ngư.ờ.i đà.n ô.ng Villa rú.t ra.

 Thủ mô.n của Aston Villa Tom Heaton đã bị. loạ.i trừ.
Thủ mô.n của Aston Villa Tom Heaton đã bị. loạ.i trừ. (Joe Giddens / PA)

Chủ nhà. Anh tạ.i Wembley hô.m thứ. Nă.m, trong đó. mộ.t chiế.n thắ.ng sẽ đặ.t vị. trí. của họ. tạ.i giải đấ.u mù.a hè tớ.i.

Những ngư.ờ.i của Southgate sau đó. đế.n Kosovo cho trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của bảng A và.o Chủ nhậ.t.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*