Klopp tuyê.n bố. á.p lự.c của cuộ.c đua danh hiệ.u vẫn chư.a đế.n khi Quỷ đỏ tiế.p tụ.c rõ rà.ng hơ.nJurgen Klopp thừ.a nhậ.n ô.ng khó. có. thể tin rằ.ng độ.i bó.ng Liverpool của ô.ng đã mở ra mộ.t điểm chí.n điểm trư.ớ.c nhà. vô. đị.ch Manchester City.

Cá.c nhà. lãnh đạ.o Premier League của Klopp đã đá.nh bạ.i City 3-1 trong cuộ.c đụ.ng độ. của hai danh hiệ.u yê.u thí.ch tạ.i Anfield và.o Chủ nhậ.t

Như.ng ngư.ờ.i Đứ.c tuyê.n bố. rằ.ng cò.n quá. sớ.m trong mù.a giải vì. mộ.t lợ.i thế. như. vậ.y là. rấ.t đá.ng kể và. á.p lự.c của cuộ.c đua danh hiệ.u vẫn chư.a đế.n.

– Liverpool FC (@LFC) ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

Klopp nó.i: Hô.m nay chú.ng tô.i hoà.n toà.n tậ.p trung và.o trò. chơ.i nà.y và. khô.ng phải là. tì.nh huố.ng trong bảng và. chú.ng tô.i có. bao nhiê.u điểm đang ở phí.a trư.ớ.c của Thà.nh phố.. Điề.u đó. thậ.t điê.n rồ..

Đổi chí.n điểm trư.ớ.c Thà.nh phố. – bạ.n khô.ng thể tư.ởng tư.ợ.ng đư.ợ.c điề.u gì. đó. sẽ xảy ra.

Như.ng điề.u đó. khô.ng quan trọ.ng vì. ai muố.n trở thà.nh ngư.ờ.i đầ.u tiê.n và.o thá.ng 11? Bạ.n muố.n là. ngư.ờ.i đầ.u tiê.n trong thá.ng Nă.m. Nó. chỉ có. thá.ng mư.ờ.i mộ.t.

Áp lự.c chư.a có.. Nó. sẽ đế.n, như.ng tạ.i thờ.i điểm nà.y, nó. chỉ là. cơ. hộ.i và. thự.c hiệ.n nó. và. thự.c hiệ.n cô.ng việ.c, ném tấ.t cả những gì. bạ.n có. và. để xem điề.u gì. xảy ra.

Triệ.u Chú.ng tô.i khô.ng cảm thấ.y bấ.t kỳ á.p lự.c nà.o, phải trung thự.c 100%. Chí.n điểm là. mộ.t điề.u tí.ch cự.c như.ng vẫn cò.n mộ.t chặ.ng đư.ờ.ng dà.i.

Ngư.ờ.i dâ.n sẽ nó.i 100%, và. đã nó.i rằ.ng, từ. giờ. trở đi Liverpool chỉ có. thể mấ.t nó..

Đâ.y là. mộ.t cá.ch tiế.p cậ.n rấ.t tiê.u cự.c như.ng chú.ng tô.i khô.ng Tô.i quan tâ.m, tô.i có. thể hứ.a vớ.i bạ.n rằ.ng chú.ng tô.i khô.ng quan tâ.m. [[9009002] Liverpool đã nắ.m chắ.c trậ.n đấ.u vớ.i hai bà.n thắ.ng trong 13 phú.t đầ.u tiê.n như.ng đã có. tranh cãi về. lầ.n đầ.u tiê.n.

Tay của Alexander-Arnold trong vò.ng cấ.m Liverpool như.ng khô.ng có. gì. đư.ợ.c đư.a ra và. độ.i chủ nhà. đã phá. vỡ để ghi bà.n thô.ng qua Fabinho. Có. thê.m mộ.t tiế.ng hét phạ.t cho bó.ng ném vớ.i Alexander-Arnold và.o cuố.i trậ.n đấ.u, như.ng, mộ.t lầ.n nữa, City đã bị. từ. chố.i.

Klopp nó.i: Mạ.nh Tô.i chư.a thấ.y sự. cố. phạ.t đề.n trong hiệ.p mộ.t trư.ớ.c khi Fabinho ghi bà.n nê.n tô.i khô.ng thể nó.i gì., như.ng tô.i nghe nó.i đó. là. cú. ném bó.ng đầ.u tiê.n của Bernando Silva, tô.i khô.ng biế.t.

Tô.i có. thể tư.ởng tư.ợ.ng đó. khô.ng phải là. mộ.t tì.nh huố.ng mà. Pep (Guardiola) thự.c sự. hà.i lò.ng. Điề.u đó. là. bì.nh thư.ờ.ng.

Như.ng phản ứ.ng mà. chú.ng tô.i đã thể hiệ.n, 22 giâ.y sau chú.ng tô.i đứ.ng trư.ớ.c khung thà.nh của họ. và. Fabinho vớ.i sự. choá.ng vá.ng của anh ấ.y mang lạ.i cho chú.ng tô.i lợ.i thế. dẫn trư.ớ.c 1-0. [[9009002] Mohamed Salah đã thê.m lầ.n thứ. hai của Liverpool và. Sadio Mane nắ.m lấ.y thứ. ba sau giờ. nghỉ trư.ớ.c khi Bernardo Silva đạ.t đư.ợ.c sự. an ủi của Thà.nh phố..

Klopp cảm thấ.y cư.ờ.ng độ. của Liverpool từ. sớ.m đã tỏ ra quyế.t đị.nh.

Ông nó.i: Hồ.i đầ.u lú.c đó. thậ.t hoang dã. Thậ.t tuyệ.t vờ.i, nhấ.n và. nhấ.n, khô.ng có. nhiề.u bó.ng rõ rà.ng ở phí.a sau.

Bạ.n có. thể cảm thấ.y nó. thự.c sự. quan trọ.ng đố.i vớ.i cả hai độ.i. Cả hai đề.u sẵn sà.ng để có. mộ.t sự. thay đổi thí.ch hợ.p. Họ. đã là.m.

Triệ.u Chú.ng tô.i đã ghi hai bà.n thắ.ng đá.ng kinh ngạ.c, phải chị.u đự.ng trong những khoảnh khắ.c vì. cá.ch chơ.i của Man City, như.ng cho đế.n khoảng phú.t thứ. 75, chú.ng tô.i có. thể kiểm soá.t nó.. Sau khi họ. là.m đư.ợ.c 3-1, họ. có. độ.ng lự.c và. chú.ng tô.i có. đô.i châ.n nặ.ng nề. và. bạ.n cầ.n mộ.t chú.t may mắ.n. Chứ.c

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*