Liverpool của Jurgen Klopp – Khô.ng có. câ.u lạ.c bộ. nà.o có. thể đủ khả nă.ng Kylian Mbappe


Phil Foden sao dư.ớ.i 10 phú.t! The Exploding Heads sử dụ.ng FIFA 20 để dự. đoá.n Liverpool vs Manchester City.
Steve Nicol giải thí.ch lý do tạ.i sao tuyế.n sau của Manchester City sẽ quyế.t đị.nh những gì. xảy ra tạ.i Anfield và.o cuố.i tuầ.n nà.y.
Jurgen Klopp cảm thấ.y sự. cạ.nh tranh của Liverpool vớ.i Manchester City cho thấ.y họ. đang ở mộ.t nơ.i tố.t.
Shaka Hislop có. Man City và. Liverpool đang tă.ng thứ. hạ.ng trư.ớ.c cuộ.c đụ.ng độ. và.o cuố.i tuầ.n nà.y.
Paul Mariner giải thí.ch lý do tạ.i sao ô.ng nghĩ Liverpool sẽ già.nh trọ.n ba điểm từ. Manchester City và.o cuố.i tuầ.n nà.y.

Huấ.n luyệ.n viê.n Liverpool Jurgen Klopp đã loạ.i trừ. mộ.t độ.ng thá.i cho Kylian Mbappe bởi cá.c nhà. vô. đị.ch châ.u Âu, khẳng đị.nh rằ.ng khô.ng có. câ.u lạ.c bộ. nà.o trê.n thế. giớ.i có. thể đủ khả nă.ng ký hợ.p đồ.ng vớ.i tiề.n đạ.o của Paris Saint-Germain.

"Klopp đã nó.i vớ.i cá.c phó.ng viê.n trư.ớ.c cuộ.c đụ.ng độ. quan trọ.ng tạ.i Premier League và.o Chủ nhậ.t vớ.i Manchester City.

" Tô.i khô.ng thấ.y bấ.t kỳ câ.u lạ.c bộ. nà.o và.o lú.c nà.y có. thể mua Kylian Mbappe từ. PSG. Tô.i khô.ng thấ.y bấ.t kỳ câ.u lạ.c bộ. nà.o, đó. là. cá.ch nó. diễn ra Và. chú.ng tô.i tham gia và.o cá.c câ.u lạ.c bộ. khô.ng thể là.m điề.u đó.. Nó. dễ dà.ng như. vậ.y.

"OK, từ. quan điểm thể thao, khô.ng có. nhiề.u lý do để khô.ng ký hợ.p đồ.ng vớ.i anh ấ.y. Anh ta là. mộ.t cầ.u thủ, như.ng đó. là. về. tiề.n tấ.t nhiê.n. Khô.ng có. cơ. hộ.i. Hoà.n toà.n khô.ng có. cơ. hộ.i. Xin lỗi vì. đã giế.t chế.t câ.u chuyệ.n đó.. "

Mbappe, 20 tuổi, là. mộ.t trong những cầ.u thủ đư.ợ.c thèm muố.n nhấ.t của bó.ng đá. thế. giớ.i khi anh ấ.y nổi lê.n như. mộ.t thiế.u niê.n ở Monaco, và. chí.nh PSG đã đá.nh bạ.i cá.c câ.u lạ.c bộ. như. Real Madrid và. Liverpool và.o nă.m 2017.

Ngư.ờ.i chiế.n thắ.ng World Cup vẫn liê.n tụ.c liê.n kế.t vớ.i việ.c chuyển đế.n Real Madrid kể từ. khi chuyển đế.n PSG. Cự.u phó. chủ tị.ch của Monaco, ô.ng Vadim Vasilyev nó.i và.o đầ.u tuầ.n nà.y rằ.ng ô.ng tin rằ.ng Mbappe sẽ chuyển đế.n Bernabeu cuố.i cù.ng, trong khi Giá.m đố.c thể thao của PSG, Leonardo đã trả lờ.i giậ.n dữ sau khi ô.ng chủ Madrid, Zinedine Zidane nó.i về. giấ.c mơ. thờ.i thơ. ấ.u của quố.c tế. Phá.p khi chơ.i cho gã khổng lồ. Tâ.y Ban Nha.

Mặ.c dù. ô.ng khă.ng khă.ng rằ.ng mộ.t độ.ng thá.i cho Mbappe nằ.m ngoà.i tầ.m kiểm soá.t của câ.u lạ.c bộ., Klopp nó.i ô.ng vẫn tự. tin rằ.ng Liverpool có. thể thu hú.t đư.ợ.c tầ.m cỡ đú.ng đắ.n của ngư.ờ.i chơ.i để tă.ng cư.ờ.ng độ.i hì.nh của anh ấ.y khi đư.ợ.c yê.u cầ.u.

"Tô.i khô.ng nghĩ chú.ng tô.i phải vậ.t lộ.n vớ.i những ngư.ờ.i chơ.i thuyế.t phụ.c", anh nó.i. "Khi bạ.n nó.i chuyệ.n vớ.i mộ.t cầ.u thủ, bạ.n có. thể cảm thấ.y điề.u đó., nă.m nay, nă.m ngoá.i, thậ.m chí. ba nă.m trư.ớ.c, bạ.n có. thể nhì.n thấ.y trong mắ.t mộ.t cầ.u thủ – tô.i khô.ng chắ.c liệ.u danh dự. có. phải là. từ. đú.ng hay khô.ng – rằ.ng thậ.t tố.t khi chú.ng tô.i nó.i chuyệ.n vớ.i họ..

"Câ.u lạ.c bộ. ở vị. trí. rấ.t tố.t . Thô.ng minh về. hì.nh ảnh, có. thể là. như. vậ.y, như.ng bâ.y giờ. tô.i nghĩ việ.c số.ng cuộ.c số.ng của mộ.t ngư.ờ.i ủng hộ. Liverpool sẽ dễ dà.ng hơ.n và. điề.u đó. có. nghĩa là. tự. độ.ng rơ.i và.o tì.nh huố.ng ký hợ.p đồ.ng vớ.i những cầ.u thủ mà. bạ.n muố.n ký. "

.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*