Liverpool vư.ơ.n lê.n dẫn đầ.u trong cuộ.c đua danh hiệ.u vớ.i chiế.n thắ.ng trư.ớ.c Manchester City


Liverpool chiế.m lợ.i thế. rấ.t lớ.n trong cuộ.c đua già.nh chứ.c vô. đị.ch Premier League khi chiế.n thắ.ng 3-1 của họ. đã mở ra khoảng cá.ch chí.n điểm so vớ.i đố.i thủ Manchester City.

Leicester, kém tá.m điểm, hiệ.n là. kẻ thá.ch thứ.c gầ.n nhấ.t của họ. sau cuộ.c chạ.y đua khố.n khổ của City tạ.i Anfield – mộ.t chiế.n thắ.ng sau 29 lầ.n ghé thă.m – tiế.p tụ.c trong mộ.t trậ.n đấ.u khiế.n Pep Guardiola nổi giậ.n trong mộ.t số. cuộ.c gọ.i VAR gâ.y tranh cãi.

Fabinho khô.ng thể có. đư.ợ.c bà.n thắ.ng đầ.u tiê.n kể từ. thá.ng 12 tố.t hơ.n vớ.i bà.n mở tỷ số. ở phú.t thứ. sá.u, trong khi Man City vẫn đang tranh cãi cho mộ.t quả bó.ng ném của Trent Alexander-Arnold trong vò.ng cấ.m khá.c, và. Mohamed Salah và. Sadio Mane đư.a trậ.n đấ.u ra khỏi tầ.m nhì.n trư.ớ.c khi an ủi muộ.n cho Bernardo Silva.

– Liverpool FC (@LFC) ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

Liverpool hiệ.n phải đố.i mặ.t vớ.i tấ.t cả sá.u đố.i thủ lớ.n của họ. cộ.ng vớ.i Leicester trong khi City cò.n rấ.t nhiề.u việ.c phải là.m, chỉ cò.n lạ.i đã gặ.p Quỷ đỏ và. Tottenham cho đế.n thờ.i điểm nà.y.

Trong 20 phú.t mở mà.n thự.c sự. kỳ lạ., Man City chiế.m ư.u thế. đế.n mứ.c chủ nhà. của họ. hầ.u như. khô.ng có. cơ. hộ.i xâ.u chuỗi nhiề.u hơ.n mộ.t và.i đư.ờ.ng chuyề.n – như.ng khi họ. thự.c hiệ.n nó. thì. hiệ.u quả khủng khiế.p. Là.m cho bấ.t kỳ số. liệ.u thố.ng kê. sở hữu nà.o khô.ng liê.n quan.

Trự.c tiế.p từ. cú. đá. thà.nh phố. đã đư.a bó.ng và.o sâ.u trong lãnh thổ đố.i phư.ơ.ng, gâ.y á.p lự.c rấ.t lớ.n đế.n nỗi cá.c đố.i thủ của họ. khô.ng hoà.n thà.nh mộ.t đư.ờ.ng chuyề.n và. để thủng lư.ớ.i trong 60 giâ.y mở đầ.u.

mô. hì.nh đã đư.ợ.c sao chép trong quý đầ.u tiê.n của trò. chơ.i, như.ng Thà.nh phố. cà.ng đẩy mạ.nh phò.ng thủ nghi ngờ. của họ. bị. phơ.i bà.y trư.ớ.c mộ.t khoảng khô.ng gian mở ra xung quanh họ..

Hoà.n toà.n khô.ng có. nghi ngờ. gì. về. việ.c sẽ có. mộ.t cuộ.c tranh cãi VAR ở mứ.c cao nhấ.t nà.y -profile o f trò. chơ.i và. nó. đã diễn ra chỉ sá.u phú.t sau.

 Mà.n hì.nh VAR cho thấ.y quyế.t đị.nh 'Khô.ng phạ.t'
Manchester City đã bị. VAR (Peter Byrne / PA) từ. chố.i mộ.t hì.nh phạ.t từ. Kevin De Bruyne, chơ.i gầ.n như. cao như. mộ.t tiề.n đạ.o thứ. hai, là.m chệ.ch hư.ớ.ng cá.nh tay của Bernardo Silva và. đá.nh và.o châ.n tay dang rộ.ng của Trent Alexander-Arnold.

Vớ.i trọ.ng tà.i Michael Oliver vẫy tay đò.i phạ.t Liverpool phá. vỡ khi Mane lao và.o trong hộ.p và. khi nửa giải phó.ng mặ.t bằ.ng của Rodri Fabinho, anh ta đã khoan và.o nhà. mộ.t cú. sú.t 25 yard khô.ng có. gì. nổi bậ.t trê.n sà.n nhà. khi nó. huýt sá.o bê.n trong cộ.t bê.n tay phải của Claudio Bravo.

Nế.u điề.u đó. tố.t hơ.n nữa là. là.m theo chấ.t lư.ợ.ng của Alexander-Arnold Vư.ợ.t qua châ.n trá.i vớ.i Andy Robertson, câ.y thá.nh giá. uố.n éo của hậ.u vệ. và. cú. đá.nh đầ.u khom lư.ng của Salah đề.u đư.ợ.c ngư.ỡng mộ..

VAR cầ.m quyề.n Salah chỉ xế.p sau John Stones và. bà.n thắ.ng đứ.ng trư.ớ.c Liverpool, bấ.t bạ.i trong trậ.n thắ.ng 232 Premier Le trư.ớ.c đó. của họ. ague trậ.n đấ.u tạ.i Anfield khi họ. đã dẫn trư.ớ.c từ. hai bà.n thắ.ng trở lê.n, vững chắ.c trê.n ghế. lá.i cả trong trậ.n đấ.u nà.y và. cuộ.c đua danh hiệ.u.

 Mohamed Salah, trá.i, ghi bà.n thứ. hai của Liverpool
Mohamed Salah, trá.i, ghi bà.n thứ. hai của Liverpool (Peter Byrne / PA)

Thà.nh phố. đã đá.p trả bằ.ng mộ.t cú. sú.t của Sergio Aguero mà. Alisson Becker trá.nh xa và. mộ.t nỗ lự.c của Angelino, đã chạ.y và.o bó.ng của De Bruyne, là.m chệ.ch hư.ớ.ng Virgil Van Dijk và. sú.t xa.

Aguero cũng hư.ớ.ng dẫn mộ.t cú. sú.t xa của cù.ng mộ.t vị. trí. sau khi De Bruyne tuộ.t xiề.ng xí.ch của Fabinho.

Tuy nhiê.n, Liverpool đã khô.ng cò.n co lạ.i trong vỏ bọ.c của họ., và. Bravo đã cứ.u đư.ợ.c Firmino, sau khi chạ.y 60 yard của Alexander-Arnold và. Salah.

Mane giá.ng đò.n sá.t thủ sá.u phú.t sau giờ. nghỉ khi Bravo, bị. bắ.t bởi mộ.t câ.y thá.nh giá. Jordan Henderson, khô.ng thể trá.nh đư.ợ.c cú. đá.nh đầ.u xa của quố.c tế. Senegal.

Raheem Sterling, ngư.ờ.i khô.ng đư.ợ.c hư.ởng nhiề.u hạ.nh phú.c trở lạ.i tộ.i lỗi ce rờ.i Anfield và.o nă.m 2015, tiế.p tụ.c nhiệ.m vụ. mộ.t ngư.ờ.i của mì.nh để kéo phe của anh ta trở lạ.i và.o trò. chơ.i và. khi anh ta chém và.o bê.n trá.i, Dejan Lovren đã trư.ợ.t để là.m chệ.ch hư.ớ.ng cú. sú.t của anh ta.

 Pep Guardiola cho thấ.y sự. thấ.t vọ.ng của anh ta về. bê.n lề.
Pep Guardiola cho thấ.y sự. thấ.t vọ.ng của anh ấ.y ở bê.n lề. (Peter Byrne / PA)

Cự.u cầ.u thủ chạ.y cá.nh của Quỷ đỏ đã rấ.t tứ.c giậ.n khi khô.ng nhậ.n đư.ợ.c mộ.t quả phạ.t đề.n sau khi Mane trê.n lư.ng như.ng mộ.t lầ.n nữa VAR ủng hộ. cuộ.c gọ.i của Oliver và. Liverpool bắ.t đầ.u nghĩ rằ.ng là. ngà.y của họ. khi Aguero – ngư.ờ.i vẫn chư.a ghi bà.n tạ.i Anfield trong sự. nghiệ.p – đã bỏ lỡ hoà.n toà.n đư.ờ.ng chuyề.n của De Bruyne sá.u mét.

Silva đá.nh bạ.i Alisson ở vị. trí. tay trá.i của anh ấ.y từ. cú. cắ.t bó.ng của Angelino trong 12 phú.t cò.n lạ.i để từ. chố.i Reds sạ.ch lư.ớ.i giải đấ.u trê.n sâ.n nhà. đầ.u tiê.n của họ. trong mù.a giải và. đư.ờ.ng chuyề.n vuô.ng của Sterling sau đó. bỏ lỡ tấ.t cả mọ.i ngư.ờ.i trong vò.ng cấ.m khi Man City bắ.t đầ.u tậ.n dụ.ng sự. mệ.t mỏi của đô.i châ.n Liverpool.

Thà.nh phố. đã có. mộ.t tiế.ng hét phạ.t khá.c bị. từ. chố.i khi Sterling khoan mộ.t cú. sú.t và.o Bà.n tay của Alexander-Arnold và. Guardiola bá.o hiệ.u dữ dộ.i về. hai lầ.n đố.i vớ.i quan chứ.c thứ. tư. Mike Dean đã là.m nổi bậ.t mứ.c độ. thấ.t vọ.ng của du khá.ch trư.ớ.c những quyế.t đị.nh khô.ng theo cá.ch của họ..

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*