Manchester United câ.n nhắ.c độ.ng thá.i cho thủ mô.n Ajax Andre Onana – đặ.t ra nghi ngờ. mớ.i về. tư.ơ.ng lai của David de GeaOnana là. mộ.t trong những cầ.u thủ sú.t xa trẻ đư.ợ.c đá.nh giá. cao nhấ.t ở châ.u Âu, vớ.i mộ.t trong những ngư.ờ.i biểu diễn ngô.i sao 23 tuổi của Ajax trong chiế.n thắ.ng danh hiệ.u Eredivisie mù.a trư.ớ.c và. chạ.y đế.n bá.n kế.t Champions League.

Anh ấ.y cũng đã bắ.t đầ.u chiế.n dị.ch hiệ.n tạ.i rấ.t tố.t, giú.p độ.i bó.ng của anh ấ.y đạ.t vị. trí. cao nhấ.t tạ.i Eredivisie mộ.t phầ.n nhờ. và.o kỷ lụ.c chỉ chí.n bà.n thua trong 13 trậ.n.

Ajax dự. kiế.n ​​sẽ nhậ.n đư.ợ.c mộ.t số. lờ.i đề. nghị. cho quố.c tế. Cameroon tạ.i Cuố.i mù.a giải, vớ.i Barcelona đã đư.ợ.c liê.n kế.t mạ.nh mẽ trong quá. khứ..

Và. Old Trafford giờ. đâ.y đã nổi lê.n như. mộ.t điểm đế.n tiề.m nă.ng khá.c của Onana, ngư.ờ.i gầ.n đâ.y đã nó.i vớ.i BBC Sport rằ.ng anh ấ.y sẽ thí.ch chơ.i ở Premier League trong tư.ơ.ng lai.

Điề.u đó. gâ.y bấ.t ngờ. nho nhỏ vì. thự.c tế. David de Gea đã ký mộ.t hợ.p đồ.ng mớ.i trị. giá. 350.000 bảng mỗi tuầ.n chỉ hai thá.ng trư.ớ.c.

Hì.nh thứ.c của De Gea đã bắ.t đầ.u trong và.i nă.m qua mù.a, mặ.c dù., và. United có. thể Nhì.n về. tư.ơ.ng lai vớ.i sự. quan tâ.m của họ. đố.i vớ.i Onana, ngư.ờ.i trẻ hơ.n ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha sá.u tuổi.

Tuy nhiê.n, De Gea hiệ.n là. mộ.t trong những cầ.u thủ đư.ợ.c trả lư.ơ.ng cao nhấ.t của Premier League và. gầ.n như. chắ.c chắ.n sẽ tì.m cá.ch trấ.n an vị. trí. của mì.nh tạ.i câ.u lạ.c bộ. trong quá. trì.nh đà.m phá.n hợ.p đồ.ng.

Tottenham cũng đang kiểm soá.t độ.i bó.ng xứ. sở sư.ơ.ng mù., vớ.i độ.i trư.ởng câ.u lạ.c bộ. Hugo Lloris sẽ bư.ớ.c sang tuổi 33 và.o thá.ng 12.

Lloris khô.ng hoạ.t độ.ng trong phầ.n cò.n lạ.i của mù.a giải vớ.i khuỷu tay bị. trậ.t khớ.p, như.ng nó. Sẽ rấ.t khó. khă.n cho Spurs hoặ.c United để trao giải Onana khỏi Amsterdam trư.ớ.c mù.a hè tớ.i.

Độ.i bó.ng của Ole Gunnar Solskja đã tiế.n lê.n vị. trí. thứ. bảy trong bảng xế.p hạ.ng Premier League sau chiế.n thắ.ng 3-1 hô.m Chủ nhậ.t trư.ớ.c Brighton, mặ.c dù. họ. vẫn cò.n chí.n điểm adrift của top bố.n.

ĐỌC THÊM

Granit Xhaka có. thể đã chơ.i trò. chơ.i cuố.i cù.ng của anh ấ.y cho Arsenal – như.ng có. thể trá.nh đư.ợ.c bao nhiê.u câ.u chuyệ.n nà.y? ] [1 9459008] Là.m thế. nà.o Jurgen Klopp thay thế. Jose Mourinho trở thà.nh đố.i thủ lớ.n nhấ.t của Pep Guardiola

12 lầ.n vui nhộ.n của những kẻ ngoà.i cuộ.c đã đi và.o mụ.c tiê.u (bao gồ.m cả con trai của chủ tị.ch

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*