Manchester United muố.n đư.a Wilfried Zaha trở lạ.i Old Trafford – như.ng nó. đã thắ.ng đư.ợ.c dễ dà.ngZaha là. bản hợ.p đồ.ng cuố.i cù.ng của Alex Ferguson vớ.i tư. cá.ch là. HLV của United và.o nă.m 2013, như.ng anh ấ.y chỉ có. bố.n lầ.n ra mắ.t độ.i mộ.t cho câ.u lạ.c bộ..

Sản phẩm của họ.c việ.n Palace trở lạ.i thờ.i niê.n thiế.u của anh ấ.y ở mù.a giải tiế.p theo, và. vẫn ở đó. kể từ. đó.

Quố.c tế. Bờ. Biển Ngà. đã đư.a ra yê.u cầ.u chuyển như.ợ.ng và.o mù.a hè, khi Everton cố. gắ.ng trao giải cho anh ta khỏi Selhurst Park.

Arsenal cũng liê.n kế.t chặ.t chẽ vớ.i tiề.n đạ.o, như.ng cuố.i cù.ng Phá.o thủ đã chọ.n ký hợ.p đồ.ng vớ.i độ.i tuyển quố.c tế. của anh ta Thay và.o đó., ngư.ờ.i bạ.n đồ.ng hà.nh Nicolas Pepe.

Palace có. thể giữ tà.i sản quý giá. của họ. sau khi cả hai ngư.ờ.i cầ.u hô.n của ô.ng khô.ng đá.p ứ.ng giá. yê.u cầ.u của họ., như.ng họ. dự. kiế.n ​​sẽ nhậ.n đư.ợ.c nhiề.u lờ.i đề. nghị. hơ.n và.o mù.a hè tớ.i.

Và. theo The Sun, United có. thể trả giá. cho cầ.u thủ cũ của họ. và.o cuố.i chiế.n dị.ch hiệ.n tạ.i, vớ.i khả nă.ng Zaha mộ.t lầ.n nữa thú.c đẩy mộ.t độ.ng thá.i kiế.m tiề.n lớ.n.

Câ.u lạ.c bộ. tự. tin rằ.ng Zaha, ngư.ờ.i đã ă.n mừ.ng Sinh nhậ.t lầ.n thứ. 27 và.o Chủ nhậ.t, giờ. đã đủ trư.ởng thà.nh để giao hà.ng tạ.i Old Trafford.

Anh ấ.y chư.a trò.n 20 tuổi khi United bảo đảm chữ ký của mì.nh giữa mù.a giải 2012/13, và. đấ.u tranh để thí.ch nghi vớ.i cuộ.c số.ng xa London.

Ole Gunnar Solskjaer đã thay đổi chí.nh sá.ch tuyển dụ.ng của Quỷ đỏ kể từ. khi lê.n nắ.m quyề.n, tậ.p trung và.o cá.c cầ.u thủ trẻ, đó.i khá.t có. kinh nghiệ.m về. bó.ng đá. Anh.

Zaha phù. hợ.p vớ.i dự. luậ.t về. vấ.n đề. đó. và. sẽ thê.m mộ.t lự.a chọ.n khá.c cho độ.i hì.nh tiề.n đạ.o của độ.i. 19659002] Palace sẽ khô.ng để ngư.ờ.i đà.n ô.ng ngô.i sao của họ. đi vớ.i giá. rẻ, tuy nhiê.n, vớ.i trang phụ.c phí.a nam London có. thể sẽ yê.u cầ.u í.t nhấ.t 70 triệ.u bảng.

United đố.i mặ.t vớ.i Brighton và.o Chủ nhậ.t khi biế.t rằ.ng chiế.n thắ.ng có. thể chứ.ng kiế.n ​​họ. leo lê.n cao thứ. bảy trong Bảng Premier League nế.u kế.t quả khá.c cũng đi theo cá.ch của họ..

ĐỌC THÊM

Granit Xhaka có. thể đã chơ.i trò. chơ.i cuố.i cù.ng của anh ấ.y cho Arsenal – như.ng có. thể trá.nh đư.ợ.c bao nhiê.u câ.u chuyệ.n nà.y?

Klopp đã thay thế. Jose Mourinho trở thà.nh đố.i thủ lớ.n nhấ.t của Pep Guardiola

12 lầ.n vui nhộ.n của những kẻ ngoà.i cuộ.c đã đi và.o mụ.c tiê.u (bao gồ.m cả con trai của chủ tị.ch

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*