Mauricio Pochettino khô.ng chắ.c chắ.n liệ.u ô.ng có. đư.ợ.c dà.nh thờ.i gian để xâ.y dự.ng lạ.i Spurs khô.ngMauricio Pochettino khô.ng biế.t liệ.u anh ấ.y có. đư.ợ.c dà.nh thờ.i gian để xâ.y dự.ng lạ.i Tottenham hay khô.ng sau mộ.t kế.t quả đá.ng thấ.t vọ.ng khá.c ở Premier League.

Sự. khởi đầ.u khủng khiế.p của Spurs tiế.p tụ.c khi họ. lạ.i bị. đá.nh bạ.i dư.ớ.i tiê.u chuẩn 1-1. trậ.n hò.a vớ.i độ.i bó.ng thà.nh Manchester, khiế.n họ. chỉ có. ba chiế.n thắ.ng sau 12 trậ.n mở mà.n.

Pochettino đã nó.i rấ.t nhiề.u về. việ.c câ.u lạ.c bộ. đang bư.ớ.c và.o mộ.t trậ.n đấ.u đau đớ.n tá.i thiế.t sau khi họ. chạ.y đế.n trậ.n chung kế.t Champions League nhiệ.m kỳ trư.ớ.c, như.ng khô.ng ngư.ờ.i ta dự. tí.nh rằ.ng mọ.i thứ. sẽ đau đớ.n như. thế. nà.o trê.n sâ.n cũng như. ngoà.i nó..

Họ. đã dẫn dắ.t tạ.i sâ.n vậ.n độ.ng Tottenham Hotspur qua Son Heung-min, như.ng ngư.ờ.i san bằ.ng phú.t thứ. 78 của George Baldock đã kiế.m đư.ợ.c Lư.ỡi dao, ngư.ờ.i cũng có. mộ.t bà.n thắ.ng ngoà.i lề. bị. loạ.i trừ. bởi VAR, mộ.t điểm xứ.ng đá.ng.

Pochettino nó.i gầ.n đâ.y và.o thứ. ba rằ.ng ô.ng muố.n xem ra ba nă.m cò.n lạ.i của hợ.p đồ.ng, như.ng bâ.y giờ. đã á.m chỉ rằ.ng ô.ng có. thể khô.ng bị. á.p lự.c nhiề.u như. vậ.y tă.ng.

Tô.i nghĩ bạ.n có. thể thấ.y rằ.ng có., chú.ng ta cầ.n tì.m sự. câ.n bằ.ng, anh ấ.y nó.i.

Triệ.u Chú.ng tô.i đang xâ.y dự.ng mộ.t độ.i trong mù.a giải, trong khi cạ.nh tranh ở Champions League và. Premier League, giải đấ.u khắ.c nghiệ.t nhấ.t thế. giớ.i, và. luô.n luô.n nguy hiểm, loạ.i tì.nh huố.ng nà.y có. thể xảy ra.

Bạ.n mong đợ.i kế.t quả tố.t hơ.n bạ.n nhậ.n đư.ợ.c. Tấ.t nhiê.n chú.ng tô.i đang trong quá. trì.nh xâ.y dự.ng và. chú.ng tô.i sẽ xem liệ.u chú.ng tô.i có. thờ.i gian để xâ.y dự.ng những gì. chú.ng tô.i muố.n khô.ng. Ông

Trê.n mà.n hì.nh khậ.p khiễng của anh ấ.y, anh ấ.y nó.i thê.m: Chú.ng tô.i thấ.t vọ.ng vì. biế.t rằ.ng chú.ng tô.i sẽ tì.m thấ.y Độ.i bó.ng sẽ rấ.t nă.ng nổ và. rấ.t nă.ng nổ, đư.ợ.c tổ chứ.c tố.t.

Đâ.y là. đố.i thủ tồ.i tệ. nhấ.t mà. bạ.n có. thể có. khi thi đấ.u từ. thứ. Tư. tạ.i Champions League, mộ.t chặ.ng đư.ờ.ng rấ.t dà.i.

thờ.i điểm chú.ng tô.i phá. vỡ chú.ng để đi và. dẫn 1-0 trong hiệ.p hai, khô.ng giữ đư.ợ.c lợ.i thế. đó. hoặ.c ghi bà.n thắ.ng thứ. hai trong thờ.i điểm đó. khi chú.ng tô.i thố.ng trị. trậ.n đấ.u.

Triệ.u Chú.ng tô.i cảm thấ.y rấ.t thấ.t vọ.ng, tô.i khô.ng biế.t từ. nà.y để sử dụ.ng. Buồ.n bã hoặ.c thấ.t vọ.ng, như.ng đó. khô.ng phải là. mộ.t cảm giá.c hạ.nh phú.c. Lô.i

Điề.u đó. thậ.m chí. cò.n tồ.i tệ. hơ.n khi Sheffield United bị. từ. chố.i mộ.t mụ.c tiê.u bởi mộ.t quyế.t đị.nh VAR gâ.y tranh cãi khá.c 129 giâ.y sau khi mở của Son.

David McGoldrick chuyển đổi ở vị. trí. xa từ. câ.y thậ.p tự. của Enda Stevens, như.ng ngó.n châ.n của John Lundstram đã bị. phá.n quyế.t là. việ.t vị. trong giai đoạ.n mở đầ.u của cuộ.c tấ.n cô.ng.

Mọ.i thứ. đề.u rõ rà.ng và. rõ rà.ng khi Jonathan Moss phải mấ.t ba phú.t để thự.c hiệ.n cuộ.c gọ.i.

Ông chủ của Blades, Chris Wilder, là. ngư.ờ.i quản lý mớ.i nhấ.t đặ.t câ.u hỏi về. quá. trì.nh ra quyế.t đị.nh.

Ngó.n châ.n cá.i của John John Lundstram lớ.n hơ.n nó. nê.n, ô.ng nó.i. Theo quan điểm của chú.ng tô.i thì. có. mộ.t chú.t nhầ.m lẫn. Khi nà.o thì. thiế.t lậ.p lạ.i?

Hồ.i Nó. đi xuố.ng bê.n phải, John đã vư.ợ.t qua, nó. quay trở lạ.i, nó. đặ.t lạ.i ở đâ.u bởi vì. chú.ng tô.i đã tấ.n cô.ng xuố.ng phí.a bê.n trá.i.

khô.ng là.m bấ.t cứ. ai tố.t, từ. ngư.ờ.i quản lý đế.n ngư.ờ.i chơ.i và. quan trọ.ng hơ.n là. những ngư.ờ.i ủng hộ.. Nế.u nó. là. việ.t vị., nó. việ.t vị. việ.t vị. và. chú.ng ta phải tiế.p tụ.c vớ.i nó. và. chấ.p nhậ.n nó..

Sau đó. trá.i tim tô.i chì.m xuố.ng. Nó. ở đâ.y để hỗ trợ. cá.c trọ.ng tà.i. Nó. ảnh hư.ởng đế.n trò. chơ.i, thờ.i gian cầ.n thiế.t, đó. là. khí.a cạ.nh đá.ng thấ.t vọ.ng của trò. chơ.i.

Triệ.u Chú.ng ta phải có. mộ.t cá.i nhì.n lớ.n về. nó. và.o mù.a hè, nó. sẽ ở đâ.y để ở lạ.i, khô.ng có. nghi ngờ. gì. về. điề.u đó.. Nó. sẽ phải chạ.y khó.a họ.c của nó..

Có. vẻ như. mọ.i cuộ.c họ.p bá.o nó. là. điểm chí.nh.

Triệ.u Tô.i thấ.t vọ.ng vì. điề.u đó. bởi vì. chú.ng ta nê.n nó.i về. việ.c chú.ng tô.i đã đi bằ.ng châ.n vớ.i những ngư.ờ.i và.o chung kế.t Champions League, nó. mang lạ.i cho tô.i niề.m tự. hà.o to lớ.n vớ.i cá.ch chú.ng tô.i đã chơ.i. [[90909024]! , b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod?
n.callMethod.apply (n, argument): n.queue.push (argument)}; if (! f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createEuity (e); t.async =! 0;
t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e) [0]; s.parentNode.insertB Before (t, s)} (window,
tà.i liệ.u, 'script', '// connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq ('init', '230404523817416');
fbq ('theo dõi', 'Xem trang');
fbq ('theo dõi', 'ViewContent', {"content_type": "sản phẩm", "content_ids": "100173890"});

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*