Neves và. Jimenez bắ.n Wolves để già.nh chiế.n thắ.ng trong trậ.n derby xứ.ng đá.ng trư.ớ.c Aston Villa


Ruben Neves và. Raul Jimenez già.nh đư.ợ.c quyề.n khoe khoang trong trậ.n derby vớ.i Wolves vớ.i chiế.n thắ.ng 2-1 trư.ớ.c Aston Villa.

Cú. đá.nh sấ.m sét nửa đầ.u của tiề.n vệ. Neves và. nỗ lự.c muộ.n của Jimenez đã nâ.ng Nuno Espirito Santo lê.n vị. trí. thứ. tá.m tạ.i Premier League

Trezeguet đã già.nh đư.ợ.c sự. an ủi trong thờ.i gian chấ.n thư.ơ.ng cho Villa.

Wolves là.m cho nó. bảy #PL trậ.n đấ.u bấ.t bạ.i khi Neves và. Jimenez bắ.n họ. tớ.i 8 #WOLAVL pic.twitter.com/D5YnhW1Y

– Premier League (@premierleague) ngà.y 10 thá.ng 11 nă.m 2019

Đó. là. chiế.n thắ.ng trê.n chuyế.n bay hà.ng đầ.u đầ.u tiê.n của Wolves kể từ. thà.nh cô.ng tuyệ.t vờ.i của họ. tạ.i Manchester City mộ.t thá.ng trư.ớ.c.

Tuy nhiê.n, họ. hiệ.n đang bấ.t bạ.i trong bảy thá.ng trư.ớ.c. và. chỉ mộ.t điểm sau nă.m ngư.ờ.i đứ.ng đầ.u sau khi gâ.y ra thấ.t bạ.i thứ. ba liê.n tiế.p tạ.i Premier League trê.n Villa.

Biệ.t thự. của Dean Smith – hiệ.n cao hơ.n ba điểm so vớ.i khu vự.c xuố.ng hạ.ng – bỏ lỡ tuyệ.t vọ.ng độ.i trư.ởng bị. thư.ơ.ng Jack Grealish khi họ. rơ.i và.o thấ.t bạ.i khậ.p khiễng ở Molineux.

Chú.ng là. loà.i tố.t thứ. hai từ. đầ.u và. Só.i bị. đe dọ.a sớ.m mộ.t nỗ lự.c của Matt Doherty đã bị. chệ.ch hư.ớ.ng.

Hai phú.t sau, câ.y thá.nh giá. của hậ.u vệ. cá.nh đã quay trở lạ.i quá.n bar vớ.i thủ mô.n Jed Steer của Villa bị. thư.ơ.ng khi cố. gắ.ng vư.ợ.t qua nó..

Steer đang xuấ.t hiệ.n lầ.n đầ.u tiê.n ở giải đấ.u. Mù.a giải, vớ.i Tom Heaton ra sâ.n vớ.i mộ.t tiế.ng gõ sâ.n tậ.p, như.ng cầ.u thủ 27 tuổi nà.y chỉ kéo dà.i tá.m phú.t khi anh đi khậ.p khiễng đế.n Orjan Nyland, trậ.n đấ.u đầ.u tiê.n của quố.c tế. Na Uy kể từ. ngà.y 18 thá.ng 12

Đó. là. mộ.t cú. đá.nh nữa cho Villa để thê.m và.o sự. vắ.ng mặ.t của tay chơ.i Grealish, và. họ. đấ.u tranh để giải quyế.t khi Wolves chiế.m ư.u thế. và. Jimenez tung cú. vô. lê. sau cú. sú.t chệ.ch hư.ớ.ng của Jonny.

 Thủ mô.n của Aston Villa Jed Steer
Thủ mô.n của Aston Villa, Jed Steer cản phá. tạ.i Molineux (Nick Pot ts / PA)

Villa đá.nh bạ.i mộ.t con só.i yế.u kém 2-1 ở Carabao Cup chư.a đầ.y hai tuầ.n trư.ớ.c, như.ng để trở lạ.i đầ.y đủ sứ.c mạ.nh, độ.i chủ nhà. đã có. quá. nhiề.u.

Họ. tiế.p tụ.c cắ.t ngang hà.ng tiề.n vệ. của Villa như.ng lãng phí., Jota hư.ớ.ng đế.n Nyland và. Jimenez cắ.t ngang.

Só.i tiế.p tụ.c tì.m khô.ng gian dễ dà.ng và. muố.n có. mộ.t hì.nh phạ.t sau 34 phú.t khi Matt Targett là.m việ.c quá. sứ.c vư.ớ.ng và.o Doherty như.ng cuố.i cù.ng cá.c má.y chủ của họ. đã bị. bỏ qua. mộ.t bư.ớ.c độ.t phá. xứ.ng đá.ng bố.n phú.t trư.ớ.c giờ. nghỉ.

Tyrone Mings hạ. Adama Traore bê.n phải và. Joao Moutinho bì.nh phư.ơ.ng đá. phạ.t cho Neves để rơ.i xuố.ng mộ.t khoảng cá.ch thấ.p từ. 20 yard.

Đó. là. bà.n thắ.ng đầ.u tiê.n của tiề.n vệ. kể từ. thá.ng 8 và. đế.n sau ô.ng chủ Nuno yê.u cầ.u nhiề.u hơ.n từ. quố.c tế. Bồ. Đà.o Nha và.o giữa tuầ.n.

Mọ.i thứ. trở nê.n tồ.i tệ. hơ.n vớ.i Villa khi Targett bị. buộ.c phải nghỉ thi đấ.u trong hiệ.p mộ.t, đư.ợ.c thay thế. bởi Neil Taylor.

Villa đã ở đó. để lấ.y và. Traore, ngư.ờ.i đã trải qua mộ.t nă.m tạ.i Villa Park sau khi gia nhậ.p từ. Barcelona và.o nă.m 2015, đã khuấ.y độ.ng quá.n bar từ. 16 yard nă.m phú.t sang hiệ.p hai.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*