Nguồ.n: Barcelona đố.i mặ.t vớ.i vấ.n đề. nan giải Suarez giữa sự. quan tâ.m của MLS


Alejandro Moreno nó.i rằ.ng sự. thiế.u chấ.t lư.ợ.ng của Slavia Prague là. lý do duy nhấ.t khiế.n Barcelona kiế.m đư.ợ.c điểm và.o thứ. ba.
Janusz Michallik đặ.t câ.u hỏi liệ.u Ernesto Valverde có. cò.n nhiề.u thờ.i gian ở Barcelona sau trậ.n thua trư.ớ.c Levante hay khô.ng.

Barcelona đang phải đố.i mặ.t vớ.i tì.nh huố.ng tiế.n thoá.i lư.ỡng nan của Luis Suarez vớ.i cá.c nguồ.n tin nó.i vớ.i ESPN FC rằ.ng họ. sẽ khô.ng biế.t phải là.m gì. nế.u tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Uruguay nhậ.n đư.ợ.c lờ.i đề. nghị. cụ. thể từ. Major League Soccer.

Đồ.ng độ.i quố.c tế. của Suarez, Nicolas Lodeiro, ngư.ờ.i chơ.i cho Seattle Sounders, tiế.t lộ. trong tuầ.n nà.y rằ.ng thủ lĩnh của Barca rấ.t muố.n chuyển đế.n MLS khi thờ.i gian của anh ấ.y ở Tâ.y Ban Nha đã hế.t.

"Tô.i nghĩ rằ.ng bạ.n cầ.n phải thuyế.t phụ.c Barcelona [because] anh ấ.y muố.n đế.n MLS," Lodeiro nó.i. "Anh ấ.y luô.n hỏi tô.i về. giải đấ.u. Ướ.c mơ. của anh ấ.y là. đư.ợ.c chơ.i cho Barcelona. Anh ấ.y chơ.i ở mộ.t đẳng cấ.p tuyệ.t vờ.i và. anh ấ.y cảm thấ.y thoải má.i ở đó..

" Dù. sớ.m hay muộ.n anh cũng sẽ đế.n MLS. Vâ.ng, hy vọ.ng. Anh ấ.y thí.ch giải đấ.u. Anh ấ.y luô.n hỏi tô.i những điề.u về. nó.. Tô.i nghĩ đó. chỉ là. vấ.n đề. thờ.i gian trư.ớ.c khi anh ấ.y ra khỏi đâ.y. "

Có. sự. thừ.a nhậ.n tạ.i Camp Nou rằ.ng Suarez, ngư.ờ.i sẽ bư.ớ.c sang tuổi 33 và.o thá.ng 1, khô.ng cò.n là. cầ.u thủ mà. họ. đã ký hợ.p đồ.ng vớ.i Liverpool vớ.i giá. 75 triệ.u euro và.o nă.m 2014. [19659004Tuynhiê.nanhvẫnlà.mộ.ttrongnhữngsố.9tố.tnhấ.ttrongtrò.chơ.ivà.đãghiđư.ợ.ctá.mbà.nthắ.ngsau12lầ.nrasâ.nmù.anà.y

Barca đã dà.nh phầ.n tố.t nhấ.t trong 18 thá.ng để tì.m kiế.m mộ.t tiề.n đạ.o để cung cấ.p sự. cạ.nh tranh cho Suarez, vớ.i Mụ.c đí.ch cuố.i cù.ng là. thay thế. anh ta ở bê.n cạ.nh.

Tuy nhiê.n, họ. vẫn chư.a bị. thuyế.t phụ.c bởi những gì. họ. đã thấ.y, và. rú.t ra khỏi mộ.t độ.ng thá.i cho Luka Jovic, ngư.ờ.i đã kế.t thú.c tạ.i Real Madrid, mù.a trư.ớ.c.

Họ. tiế.p tụ.c quét thị. trư.ờ.ng cho mộ.t trung tâ.m mớ.i như.ng đang vậ.t lộ.n để tì.m ai đó. phù. hợ.p vớ.i dự. luậ.t.

Cá.c nguồ.n tin nó.i rằ.ng mố.i quan hệ. của Suarez vớ.i Lionel Messi cũng là. điề.u mà. câ.u lạ.c bộ. sẽ phải câ.n nhắ.c nế.u có. lờ.i đề. nghị.. 19659004] Hai ngư.ờ.i là. bạ.n thâ.n ngoà.i sâ.n cỏ và. Suarez là. mộ.t trong những Cá.c cầ.u thủ Messi tin tư.ởng và.o điề.u đó..

Barcelona cũng khô.ng muố.n để anh ấ.y ra đi miễn phí., điề.u nà.y có. thể là.m phứ.c tạ.p mọ.i thứ. cho cá.c độ.i bó.ng MLS khô.ng có. phả hệ. khi trả phí. chuyển như.ợ.ng.

Anh ấ.y có. hợ.p đồ.ng cho đế.n nă.m 2021 và. họ. tin rằ.ng họ. vẫn có. thể trả mộ.t mứ.c giá. kha khá. cho anh ta – mặ.c dù. khô.ng có. gì. giố.ng như. loạ.i tiề.n mà. họ. đã trả cho anh ta nă.m nă.m trư.ớ.c.

Tuy nhiê.n, cá.c nguồ.n tin cho biế.t thê.m, nế.u Suarez muố.n thú.c đẩy, Câ.u lạ.c bộ. sẽ sẵn sà.ng để cho anh ta đi trong hoà.n cảnh phù. hợ.p.

Nó. sẽ giú.p ồ. ạ.t câ.n bằ.ng hó.a đơ.n tiề.n lư.ơ.ng ngà.y cà.ng mở rộ.ng của câ.u lạ.c bộ. nế.u anh ta rờ.i đi, đư.ợ.c coi là. mộ.t tí.ch cự.c lớ.n.

Inter Miami, như.ợ.ng quyề.n thư.ơ.ng mạ.i thuộ.c sở hữu của David Beckham sẽ gia nhậ.p MLS và.o nă.m tớ.i, thư.ờ.ng xuyê.n đư.ợ.c liê.n kế.t vớ.i mộ.t độ.ng thá.i cho Suarez, ngư.ờ.i gầ.n đâ.y đã trở thà.nh cầ.u thủ ghi bà.n hà.ng đầ.u thứ. tư. trong lị.ch sử của Barca.

Chỉ Messi, Cesar và. Laszlo Kubala mớ.i ghi đư.ợ.c hơ.n 185 bà.n thắ.ng của anh ấ.y .

.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*