Nguồ.n: Barcelona lo lắ.ng vì. chấ.n thư.ơ.ng cơ. bắ.p thư.ờ.ng xuyê.n


Shaka Hislop nó.i rằ.ng khô.ng cò.n siê.u nhâ.n nà.o để mô. tả tà.i nă.ng của Lionel Messi sau mộ.t cú. hat-trick khá.c.
Alejandro Moreno nó.i rằ.ng sự. thiế.u chấ.t lư.ợ.ng của Slavia Prague là. lý do duy nhấ.t khiế.n Barcelona kiế.m đư.ợ.c điểm và.o thứ. ba.
Janusz Michallik đặ.t câ.u hỏi liệ.u Ernesto Valverde có. cò.n nhiề.u thờ.i gian ở Barcelona sau trậ.n thua trư.ớ.c Levante hay khô.ng.
Steve Nicol cảm thấ.y Gerard Pique khô.ng nê.n chĩa mũi và.o cô.ng việ.c chuyển như.ợ.ng của Barca liê.n quan đế.n Neymar.

Barcelona lo lắ.ng về. số. lư.ợ.ng chấ.n thư.ơ.ng cơ. bắ.p mà. họ. phải chị.u trong mù.a giải nà.y sau khi mấ.t Nelson Semedo vì. vấ.n đề. bắ.p châ.n trong nă.m tuầ.n, cá.c nguồ.n tin đã nó.i vớ.i ESPN FC.

Kể từ. khi mù.a giải bắ.t đầ.u và.o thá.ng 8, HLV Ernesto Độ.i bó.ng của Valverde đã chị.u đự.ng 17 chấ.n thư.ơ.ng, trong đó. có. 15 ngư.ờ.i liê.n quan đế.n cơ. bắ.p. Lionel Messi, Luis Suarez và. Ousmane Dembele đề.u đã bị. ảnh hư.ởng.

Semedo đã đư.ợ.c cấ.t cá.nh chỉ sau 20 phú.t trong chiế.n thắ.ng 4-1 hô.m thứ. Bảy trư.ớ.c Celta Vigo vớ.i cơ. bắ.p châ.n kéo. Hậ.u vệ. nà.y đã cù.ng Jordi Alba lê.n bà.n điề.u trị., ngư.ờ.i đư.ợ.c cho là. đã tá.i phá.t vấ.n đề. gâ.n kheo chố.ng lạ.i Slavia Prague và.o tuầ.n trư.ớ.c.

Sự. vắ.ng mặ.t của Semedo và. Alba khiế.n Barca khô.ng thể bảo vệ. cho chuyế.n đi tớ.i Leganes sau giờ. nghỉ quố.c tế. . Sergi Roberto cũng bị. đì.nh chỉ trong trậ.n đấ.u đó..

Messi là. ngư.ờ.i đầ.u tiê.n gặ.p chấ.n thư.ơ.ng trong mù.a giải nà.y, và. anh buộ.c phải bỏ lỡ chuyế.n du đấ.u của câ.u lạ.c bộ. Hoa Kỳ cũng như. bố.n trậ.n đầ.u tiê.n của mù.a giải. Ngoạ.i trừ. Antoine Griezmann, tấ.t cả những ngư.ờ.i đi trư.ớ.c khá.c trong độ.i đề.u gặ.p vấ.n đề. về. thể lự.c, bao gồ.m cả Carles Perez và. Ansu Fati.

Cá.c nguồ.n tin đã nó.i vớ.i ESPN FC rằ.ng mộ.t chuyế.n đi dà.i đế.n Nhậ.t Bản và. Hoa Kỳ, trong Ngoà.i sự. mệ.t mỏi tí.ch lũy, là. mộ.t lý do có. thể dẫn đế.n sự. gia tă.ng chấ.n thư.ơ.ng cơ. bắ.p tạ.i câ.u lạ.c bộ..

Barcelona nó.i thê.m rằ.ng họ. tin rằ.ng cá.c chấ.n thư.ơ.ng đã đó.ng mộ.t phầ.n trong cá.c mà.n trì.nh diễn phụ. của độ.i mù.a nà.y – họ. đã thua ba lầ.n Trong giải đấ.u, số. tiề.n tư.ơ.ng tự. như. họ. đã thua trong 38 trậ.n mù.a trư.ớ.c.

Tuy nhiê.n, mộ.t nguồ.n tin trong câ.u lạ.c bộ. cho biế.t họ. khô.ng hiểu tạ.i sao có. quá. nhiề.u chấ.n thư.ơ.ng, do chế. độ. ă.n uố.ng và. thờ.i gian nghỉ ngơ.i của cá.c cầ.u thủ đã đư.ợ.c quản lý cẩn thậ.n.

Valverde đã cố. gắ.ng phá.t huy tầ.m quan trọ.ng của cá.c vấ.n đề. chấ.n thư.ơ.ng khi gắ.n má.y của mì.nh ở nơ.i cô.ng cộ.ng. Anh ấ.y đã đảm bảo rằ.ng anh ấ.y và. độ.i của anh ấ.y khô.ng là.m gì. khá.c vớ.i những gì. họ. đã là.m trong những nă.m trư.ớ.c, mặ.c dù. anh ấ.y xá.c nhậ.n rằ.ng họ. đã thự.c hiệ.n mộ.t số. điề.u chỉnh chuẩn bị..

"Chú.ng tô.i đã khô.ng thay đổi cá.ch đà.o tạ.o [this season]như.ng chú.ng tô.i đang sửa chữa mộ.t số. khí.a cạ.nh của những gì. chú.ng tô.i là.m, "huấ.n luyệ.n viê.n Barca nó.i trong mộ.t cuộ.c họ.p bá.o và.o thứ. Sá.u.

Barca có. hai tuầ.n cho đế.n khi họ. chơ.i Leganes, vớ.i 12 độ.i trong độ.i mộ.t – cũng như. nă.m từ. B nhó.m – hiệ.n đang thự.c hiệ.n nghĩa vụ. quố.c tế. vớ.i cá.c quố.c gia tư.ơ.ng ứ.ng của họ..

.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*