Ole Gunnar Solskjaer đã nó.i vớ.i cá.c cầ.u thủ trẻ của Manchester United chí.nh xá.c những gì. anh mong đợ.i từ. họ.Solskjaer đã sử dụ.ng mộ.t số. triển vọ.ng ở độ.i mộ.t trong mù.a giải nà.y, bao gồ.m Marcus Rashford, Scott McTominay, Axel Tuấ.nzebe, Mason Greenwood, James Garner, Brandon Williams, Tahith Chong và. Angel Gomes.

đế.n họ.c việ.n của câ.u lạ.c bộ. là. mộ.t điểm sá.ng hiế.m hoi khi bắ.t đầ.u chiế.n dị.ch cho United mộ.t cá.ch bự.c bộ.i, như.ng cự.u quản lý của Molde đã chấ.p nhậ.n lậ.p trư.ờ.ng cứ.ng rắ.n vớ.i cá.c cầ.u thủ trẻ của mì.nh.

Tin nhắ.n của tô.i vớ.i tấ.t cả cá.c chà.ng trai là. nế.u bạ.n khô.ng Tô.i sẽ hy sinh hoà.n toà.n cho Manchester United sau đó. bạ.n chỉ cầ.n đi qua đâ.y.

Có. lẽ bạ.n sẽ ở lạ.i mộ.t và.i nă.m – như.ng đó. sẽ là. điề.u đó.. Tô.i khô.ng chỉ nó.i về. những gì. họ. là.m trê.n sâ.n. Nó. nó.i về. những gì. đư.ợ.c mong đợ.i ở họ. khi họ. rờ.i câ.u lạ.c bộ..

Sau khi bạ.n là. mộ.t cầ.u thủ bó.ng đá., bạ.n phải số.ng mộ.t cuộ.c số.ng nhà.m chá.n. Tô.i xin lỗi, như.ng bạ.n chỉ cầ.n quen vớ.i việ.c chá.n nản.

Tô.i tin tư.ởng những chà.ng trai nà.y – như.ng họ. phải biế.t rằ.ng nế.u họ. phá. vỡ niề.m tin đó. thì. tô.i đã thắ.ng đư.ợ.c. Cá.c cầ.u thủ thà.nh cô.ng nhấ.t của United đề.u đã hy sinh và. ở lạ.i trong mộ.t thờ.i gian dà.i. Tô.i muố.n những chà.ng trai nà.y cũng tậ.n dụ.ng tố.i đa sự. nghiệ.p của họ. – bởi vì. khi bạ.n là. mộ.t phầ.n của độ.i chiế.n thắ.ng tạ.i Manchester United, đó. là. cảm giá.c tuyệ.t vờ.i nhấ.t trê.n thế. giớ.i. [[9009002] United thấ.y mì.nh ở vị. trí. thứ. 14 trong Bà.n thắ.ng tạ.i Premier League khi đụ.ng độ. Brighton và.o Chủ nhậ.t.

Độ.i bó.ng của Solskjaer chỉ thắ.ng ba trong số. 11 trậ.n đấ.u đỉnh cao của họ. cho đế.n thờ.i hạ.n nà.y và. chỉ hơ.n nă.m điểm so vớ.i khu vự.c xuố.ng hạ.ng.

ĐỌC THÊM ]

Granit Xhaka có. thể đã chơ.i trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của anh ấ.y cho Arsenal – như.ng bao nhiê.u câ.u chuyệ.n nà.y có. thể trá.nh đư.ợ.c?

Là.m thế. nà.o Jurgen Klopp thay thế. Jose Mourinho trở thà.nh đố.i thủ lớ.n nhấ.t của Pep Guardiola

12 lầ.n vui nhộ.n ngư.ờ.i ngoà.i cuộ.c đã đi và.o mụ.c tiê.u (bao gồ.m cả con trai của chủ tị.ch

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*