Riyad Mahrez nó.i rằ.ng anh "mấ.t hai nă.m" tạ.i Leicester và. tiế.t lộ. anh đã đế.n gầ.n vớ.i Arsenal như. thế. nà.oQuố.c tế. Algeria là. mộ.t trong những ngô.i sao của danh hiệ.u vô. đị.ch Premier League đá.ng kinh ngạ.c của Leicester mù.a 2015/16.

Mahrez đã ghi 17 bà.n thắ.ng và. cung cấ.p 11 pha kiế.n ​​tạ.o để già.nh giải Cầ.u thủ xuấ.t sắ.c nhấ.t nă.m của cầ.u thủ PFA vớ.i tư. cá.ch là. Claudio Độ.i bó.ng của Ranieri đã hoà.n thà.nh 10 điểm so vớ.i Arsenal ở vị. trí. đầ.u bảng.

Cầ.u thủ chạ.y cá.nh nà.y rấ.t muố.n rờ.i sâ.n vậ.n độ.ng King Power sau khi khai thá.c mù.a giải đó., như.ng Leicester vẫn đứ.ng vững và. giữ anh ta cho đế.n sau chiế.n dị.ch.

Mahrez thậ.m chí. đã trải qua 2017/18 vớ.i tư. cá.ch là. mộ.t cầ.u thủ của Leicester, trư.ớ.c khi gia nhậ.p Manchester City và.o thá.ng 7 nă.m ngoá.i.

Và. cự.u Fox đã nó.i về. sự. thấ.t vọ.ng của anh ấ.y khi khô.ng rờ.i Leicester trư.ớ.c đó. trong sự. nghiệ.p, cũng như. như. tiế.t lộ. rằ.ng Arsenal gầ.n như. đã đá.nh giá. cao anh ấ.y khỏi East Midlands ba nă.m trư.ớ.c.

"Sau khi danh hiệ.u, nế.u tô.i rờ.i khỏi mộ.t độ.i bó.ng hà.ng đầ.u, nó. sẽ khô.ng phải là. câ.u chuyệ.n tư.ơ.ng tự.," anh nó.i vớ.i .

"Đố.i vớ.i tô.i, rõ rà.ng là. tô.i đã mấ.t hai nă.m ở mứ.c cao nhấ.t. Tô.i đã mấ.t hai nă.m! Bởi vì. thay vì. đế.n Thà.nh phố. ở tuổi 27, tô.i có. thể đã ở đó. và.o lú.c 24, 25.

Leicester Leicester chặ.n tô.i [from moving]. Họ. nó.i vớ.i tô.i: 'Bạ.n sẽ khô.ng rờ.i đi, bạ.n sẽ khô.ng rờ.i đi'.

"Ngư.ờ.i đạ.i diệ.n của tô.i đã nó.i chuyệ.n vớ.i [Arsene] Wenger, ngư.ờ.i thự.c sự. muố.n tô.i. Nó. gầ.n như. đã đư.ợ.c thự.c hiệ.n vớ.i Arsenal và.o nă.m 2016. Tô.i thự.c sự. thấ.t vọ.ng. Thậ.t dễ dà.ng để đi từ. việ.c trở thà.nh cầ.u thủ hay nhấ.t Premier League trở thà.nh mộ.t phầ.n của mộ.t độ.i chiế.n đấ.u chố.ng lạ.i sự. xuố.ng hạ.ng. Nó. khô.ng cù.ng mộ.t cô.ng việ.c. Mọ.i ngư.ờ.i đang chờ. đợ.i bạ.n ở khắ.p mọ.i nơ.i. "

Mahrez đã có. tá.m lầ.n ra sâ.n ở Premier League cho Man City trong nhiệ.m kỳ nà.y, như.ng anh ấ.y đã khô.ng tham gia và.o trậ.n thua 3-1 hô.m Chủ nhậ.t của đố.i thủ danh hiệ.u Liverpool tạ.i Anfield. XEM THÊM

Cá.ch bảng Premier League THỰC SỰ trô.ng nom chiế.n thắ.ng của Liverpool trư.ớ.c Manchester City

Cuộ.c phỏng vấ.n của Rio Ferdinand: Tô.i đã hờ.n dỗi trong ba tuầ.n khi tô.i đư.ợ.c chuyển đế.n trung vệ. Tiế.t

Bộ. dụ.ng cụ. Euro 2020: adidas tiế.t lộ. những chiế.c á.o đầ.u tiê.n cho Đứ.c, Tâ.y Ban Nha và. Bỉ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*