Thủ mô.n Levante có. thể bỏ lỡ trậ.n đấ.u La Liga để là.m việ.c tạ.i trạ.m bỏ phiế.u


Aitor Fernandez có. thể bỏ lỡ trậ.n đấ.u La Liga cuố.i tuầ.n nà.y.

Levante có. nguy cơ. mấ.t thủ mô.n Aitor Fernandez cho chuyế.n đi La Liga của họ. tớ.i Athletic Bilbao sau khi anh đư.ợ.c gọ.i đế.n là.m việ.c tạ.i mộ.t trạ.m bỏ phiế.u trư.ớ.c cuộ.c bầ.u cử quố.c hộ.i Tâ.y Ban Nha và.o Chủ nhậ.t. 19659003] Để là.m cho vấ.n đề. tồ.i tệ. hơ.n, chố.t chặ.n dự. bị. Oier Olazabal bị. thư.ơ.ng, có. nghĩa là. Levante có. thể khô.ng có. thủ mô.n cấ.p cao cho trậ.n đấ.u.

Fernandez, ngư.ờ.i đế.n từ. thị. trấ.n Mondragon của Basque cá.ch 50 km, đã đư.ợ.c phá.c thảo lê.n mộ.t danh sá.ch những ngư.ờ.i dự. bị. đư.ợ.c yê.u cầ.u tham dự. khu vự.c bỏ phiế.u và.o buổi sá.ng của cuộ.c bầ.u cử để xem sự. hiệ.n diệ.n của họ. có. cầ.n thiế.t hay khô.ng.

Tấ.t cả ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha trong sổ đă.ng ký bầ.u cử đề.u có. thể đư.ợ.c gọ.i đế.n là.m việ.c tạ.i cá.c khu vự.c bỏ phiế.u. đư.ợ.c trả € 65, và. yê.u cầ.u giảm nhẹ cá.c trư.ờ.ng hợ.p để đư.ợ.c miễn.

Levante, ngư.ờ.i đã là.m choá.ng vá.ng Barcelona 3-1 cuố.i tuầ.n trư.ớ.c, đã thấ.y mộ.t khá.ng cá.o ban đầ.u bị. từ. chố.i bởi Ủy ban bầ.u cử đị.a phư.ơ.ng Sion, tuy nhiê.n, họ. đư.ợ.c thiế.t lậ.p để đư.a ra mộ.t yê.u cầ.u thứ. hai và.o thứ. Sá.u.

"Câ.u lạ.c bộ. hoạ.t độ.ng để tô.i khô.ng phải đế.n đó. [polling station] và.o Chủ nhậ.t", ô.ng Fernandez nó.i.

"Tô.i chỉ muố.n biế.t chuyệ.n gì. đang xảy ra Tô.i hoà.n toà.n tậ.p trung và.o trò. chơ.i và. tô.i chắ.c chắ.n tô.i sẽ chơ.i trong đó..

"Nế.u cầ.n tô.i có. thể ngủ ở nhà., xuố.ng ga, rồ.i tự. mì.nh đế.n San Mames. "

Levante đang trí.ch dẫn mộ.t tiề.n lệ. do Inaki Williams của Bilbao thiế.t lậ.p và.o nă.m 2015, ngư.ờ.i đư.ợ.c miễn nhiệ.m vụ. bỏ phiế.u để anh ta có. thể chơ.i trậ.n đấ.u La Liga của mì.nh – trớ. trê.u thay Levante. Williams đã ghi bà.n khi độ.i bó.ng xứ. Basque già.nh chiế.n thắ.ng 2-0.

Đồ.ng độ.i của ô.ng Fernandez, ô.ng Jorge Miramon, đã đư.ợ.c miễn nhiệ.m vụ. sau khi đư.ợ.c soạ.n thảo để là.m việ.c tạ.i quê. nhà. Zaragoza.

.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*