Thủ phạ.m bị. kế.t á.n mư.ờ.i nă.m tù.


Sau cuộ.c tấ.n cô.ng và.o cá.c chuyê.n gia của Arsenal Mesut Özil và. Sead Kolasinac ở London, mộ.t thủ phạ.m hiệ.n đã bị. kế.t á.n. Ashley Smith đã bị. bỏ tù. mư.ờ.i nă.m vì. tộ.i cư.ớ.p có. vũ trang.

Tò.a á.n Harrow Crown tuyê.n bố. tạ.i London. Thẩm phá.n Smith, 30 tuổi, cũng giố.ng như. đồ.ng phạ.m của mì.nh trư.ớ.c khi thự.c hiệ.n hà.nh vi nà.y. Và.o thá.ng 7 nă.m nay, anh và. đồ.ng phạ.m Jordan Northover đã nhắ.m và.o hai cầ.u thủ của Arsenal FC. Hai ngư.ờ.i muố.n có. đư.ợ.c những chiế.c đồ.ng hồ. xa xỉ của Kolasinac và. Özil trị. giá. khoảng 230.000 euro.

Mộ.t video giá.m sá.t cho thấ.y Smith đe dọ.a Kolasinac bằ.ng mộ.t vậ.t sắ.c nhọ.n. Tuy nhiê.n, ngư.ờ.i Bosnia có. thể đư.a kẻ tấ.n cô.ng bay lê.n.Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*