Unai Emery có. thể phải đố.i mặ.t vớ.i phản ứ.ng dữ dộ.i sau khi tư.ớ.c Granit Xhaka của độ.i trư.ởng ArsenalXhaka đụ.ng độ. vớ.i đá.m đô.ng sâ.n Emirates trong trậ.n hò.a 2-2 của thá.ng trư.ớ.c vớ.i Crystal Palace, khi độ.i hỗ trợ. nhà. cổ vũ sự. thay thế. của anh ấ.y trong hiệ.p hai, trư.ớ.c khi đư.a quố.c tế. Thụ.y Sĩ khi anh ấ.y dà.nh thờ.i gian rờ.i sâ.n. [19659002] Xhaka đá.p lạ.i bằ.ng cá.ch ngoá.y tai và. tỏ ra chửi rủa ngư.ờ.i hâ.m mộ., trư.ớ.c khi cởi á.o và. đi thẳng xuố.ng đư.ờ.ng hầ.m.

Tiề.n vệ. nà.y đã rờ.i khỏi độ.i Arsenal để đố.i mặ.t vớ.i Liverpool ở League Cup tuầ.n trư.ớ.c. Về. trậ.n thua hô.m thứ. Bảy trư.ớ.c Leicester.

Xhaka cũng đã thá.o bă.ng đeo tay bởi Emery, vớ.i Aubameyang tiế.p quản từ. ngư.ờ.i đà.n ô.ng Borussia Monchengladbach cũ.

Tuy nhiê.n, quyế.t đị.nh đó. đã khô.ng đi xuố.ng tố.t vớ.i mộ.t số. thà.nh viê.n của độ.i Arsenal.

Trong khi Xhaka mấ.t sự. ủng hộ. của nhiề.u ngư.ờ.i hâ.m mộ. Phá.o thủ sau sự. cố. chố.ng lạ.i Palace, anh ta vẫn là. mộ.t nhâ.n vậ.t nổi tiế.ng trong phò.ng thay đồ..

Và. theo The Athletic mộ.t số. h Cá.c đồ.ng độ.i đã bà.y tỏ sự. thấ.t vọ.ng về. sự. can thiệ.p của Emery, tin rằ.ng Xhaka nê.n đư.ợ.c tự. do tiế.p tụ.c là.m độ.i trư.ởng.

Mộ.t số. ngư.ờ.i trong độ.i hì.nh nghĩ rằ.ng chà.ng trai 27 tuổi bị. ném xuố.ng xe buýt mặ.c dù. thự.c tế. Xhaka đã giải thí.ch hà.nh độ.ng của anh ấ.y trong mộ.t bà.i đă.ng trê.n Instagram.

Tuy nhiê.n, những ngư.ờ.i khá.c tin rằ.ng Emery và. hệ. thố.ng phâ.n cấ.p của Arsenal đã có. quyề.n gọ.i Aubameyang là. độ.i trư.ởng mớ.i, vớ.i lý do Xhaka khô.ng xứ.ng đá.ng tiế.p tụ.c vai trò. sau khi anh ấ.y khô.ng xin lỗi riê.ng tư. đồ.ng nghiệ.p.

Trậ.n thua 2-0 hô.m thứ. Bảy trư.ớ.c Leicester khiế.n Phá.o thủ tá.m điểm trong số. bố.n cầ.u thủ xuấ.t sắ.c nhấ.t, mặ.c dù. cô.ng việ.c của Emery khô.ng bị. đe dọ.a ngay lậ.p tứ.c.

Thể thao tuyê.n bố. rằ.ng ban lãnh đạ.o Arsenal vẫn duy trì. 100% sau ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha đang bị. sa thải, ngư.ờ.i vẫn sẽ chị.u trá.ch nhiệ.m cho cuộ.c họ.p vớ.i Southampton sau giờ. nghỉ quố.c tế..

ĐỌC THÊM

Granit Xhaka m ay đã chơ.i trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của anh ấ.y vớ.i Arsenal – như.ng có. thể trá.nh đư.ợ.c bao nhiê.u câ.u chuyệ.n nà.y?

thờ.i gian vui nhộ.n ngư.ờ.i ngoà.i cuộ.c đã đi và.o mụ.c tiê.u (bao gồ.m cả con trai của chủ tị.ch

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*