Unai Emery xá.c nhậ.n Granit Xhaka sẽ khô.ng trở lạ.i độ.i Arsenal tạ.i Leicester


Granit Xhaka mộ.t lầ.n nữa sẽ bỏ lỡ Arsenal khi Unai Emery chuẩn bị. cho độ.i bó.ng của mì.nh mộ.t trậ.n đấ.u phải thắ.ng của Leicester tạ.i Leicester.

Tiề.n vệ. nà.y đã vắ.ng mặ.t trong ba trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng sau khi nó.i vớ.i những ngư.ờ.i ủng hộ. cho f. * rờ.i khỏi khi anh ấ.y bị. chế. giễu sau khi bị. thay ra trong trậ.n hò.a vớ.i Crystal Palace hồ.i thá.ng trư.ớ.c.

Anh ấ.y đã bị. tư.ớ.c bă.ng độ.i trư.ởng, vớ.i câ.u lạ.c bộ. đư.a ra lờ.i khuyê.n cho mộ.t cầ.u thủ mà. Emery mô. tả là. tà.n phá., buồ.n bã và. rấ.t suy sụ.p Em.


Xhaka đã đư.a ra mộ.t lờ.i xin lỗi trê.n Instagram và.o tuầ.n trư.ớ.c như.ng vẫn chư.a quay trở lạ.i, vớ.i Emery xá.c nhậ.n anh sẽ ngồ.i ngoà.i chuyế.n đi tớ.i Sâ.n vậ.n độ.ng King Power và.o thứ. Bảy.

Là. mộ.t phầ.n trong độ.i hì.nh của anh ấ.y tạ.i Leicester, Emery trả lờ.i: Khô.ng phải vậ.y. [[9009002] Vớ.i Leicester đang có. phong độ. tố.t và. ngồ.i cá.ch Arsenal hai điểm và. sá.u điểm trong bảng xế.p hạ.ng Premier League, chuyế.n thă.m tớ.i East Midlands sẽ là. mộ.t trong những nơ.i cuố.i cù.ng Emery sẽ wan Đế.n thă.m.

Độ.i bó.ng của Brendan Rodgers trà.n đầ.y tự. tin, trong khi Arsenal chỉ thắ.ng hai trong số. chí.n trậ.n đấ.u cuố.i cù.ng của họ. và. đã cho phép dẫn đầ.u trong bố.n trậ.n đấ.u gầ.n đâ.y nhấ.t của họ..

 Leicester đã có. phong độ. tuyệ.t vờ.i dư.ớ.i Brendan Rodgers mù.a nà.y
Leicester đã có. phong độ. tuyệ.t vờ.i dư.ớ.i thờ.i Brendan Rodgers mù.a nà.y (John Walton / PA)

Vớ.i Arsenal đứ.ng thứ. nă.m trê.n bảng xế.p hạ.ng khi họ. đuổi theo trở lạ.i Champions League, á.p lự.c đã bắ.t đầ.u đè nặ.ng lê.n Emery vị. trí. và. mộ.t ngư.ờ.i nghèo khá.c thể hiệ.n ở Leicester có. thể gâ.y ra nhiề.u thiệ.t hạ.i hơ.n nữa.

Bạ.n phải thắ.ng? Vâ.ng, anh ấ.y nó.i.

hung Chú.ng tô.i cầ.n phải già.nh chiế.n thắ.ng và. điề.u đó. rấ.t quan trọ.ng đố.i vớ.i chú.ng tô.i và.o ngà.y mai.

Như.ng tâ.m lý của chú.ng tô.i là. mỗi lầ.n chơ.i trư.ớ.c, sử dụ.ng cấ.u trú.c và. tổ chứ.c tố.t nhấ.t của chú.ng tô.i để trở nê.n mạ.nh mẽ và. cũng là. ngư.ờ.i chơ.i cá. nhâ.n sử dụ.ng chấ.t lư.ợ.ng của họ. để già.nh chiế.n thắ.ng. Như.ng trong tâ.m trí. của chú.ng tô.i, đố.i vớ.i mỗi trậ.n đấ.u chỉ là. để già.nh chiế.n thắ.ng. [[9699014] Trong khi thua Leicester và. những kế.t quả khá.c chố.ng lạ.i họ. có. thể thấ.y Arsenal kế.t thú.c thứ. chí.n cuố.i tuầ.n trê.n bà.n, Emery khẳng đị.nh rằ.ng anh ta duy trì. sự. ủng hộ. của hệ. thố.ng phâ.n cấ.p của câ.u lạ.c bộ.

Triệ.u Chú.ng tô.i đang nó.i về. quá. trì.nh tiế.p tụ.c là.m việ.c của họ., họ. khô.ng cho tô.i thấ.y mộ.t số. nghi ngờ., anh ấ.y nó.i thê.m.

Tô.i biế.t chú.ng tô.i đang trong mộ.t quá. trì.nh và. chú.ng tô.i đang nó.i chuyệ.n vớ.i câ.u lạ.c bộ. về. trá.ch nhiệ.m của câ.u lạ.c bộ., và. họ. đang hỗ trợ. chú.ng tô.i, và. cá.c cầ.u thủ đang hỗ trợ. tô.i. [[9009002] Dani Ceballos là. cầ.u thủ bị. chấ.n thư.ơ.ng duy nhấ.t sau khi quố.c tế. Tâ.y Ban Nha bị. chấ.n thư.ơ.ng gâ.n kheo trong trậ.n hò.a Europa League ở Vitoria, nơ.i Emery triển khai phò.ng thủ ba ngư.ờ.i lầ.n đầ.u tiê.n trong mù.a nà.y.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*