Yedlin ca ngợ.i cô.ng việ.c khô.ng đư.ợ.c chú. ý của cá.c tiề.n đạ.o của Newcastle mặ.c dù. đấ.u tranh cho cá.c mụ.c tiê.uDeAndre Yedlin đã ca ngợ.i những nỗ lự.c của cá.c tiề.n đạ.o của Newcastle mặ.c dù. thự.c tế. họ. chỉ ghi đư.ợ.c mộ.t bà.n thắ.ng giữa họ. trong mù.a giải nà.y.

Ngư.ờ.i chiế.n thắ.ng của Joelinton tạ.i Tottenham và.o ngà.y 25 thá.ng 8 Hoffenheim, trong khi ngư.ờ.i Phá.p Allan Saint-Maximin vẫn chư.a mở tà.i khoản của mì.nh.

Miguel Almiron quố.c tế. Paraguay hiệ.n đã trải qua 22 trậ.n mà. khô.ng có. bà.n thắ.ng nà.o kể từ. khi chuyển như.ợ.ng 21 triệ.u bảng từ. Atlanta United và.o thá.ng 1.

Chí.n bà.n thắ.ng cuố.i cù.ng của câ.u lạ.c bộ. đã đế.n từ. cá.c hậ.u vệ. vớ.i Yedlin và. Ciaran Clark, hai cầ.u thủ ghi bà.n hà.ng đầ.u vớ.i tiề.n vệ. Jonjo Shelvey trê.n hai, bắ.n Maggie để già.nh chiế.n thắ.ng 2-1 tạ.i Premier League trư.ớ.c Bournemouth.

Tuy nhiê.n, 26 nă.m -old quố.c tế. Hoa Kỳ đã nó.i: Nhiề.u ngư.ờ.i nhì.n và.o những kẻ tấ.n cô.ng và. nghĩ, 'Bạ.n đang là.m gì. vậ.y?'. Như.ng điề.u mà. nhiề.u ngư.ờ.i khô.ng nê.n nhậ.n ra là. cô.ng việ.c phò.ng thủ mà. cá.c tiề.n đạ.o là.m cho chú.ng tô.i.

Chú.ng là.m cho trò. chơ.i trở nê.n dễ dà.ng hơ.n rấ.t nhiề.u đố.i vớ.i chú.ng tô.i bằ.ng cá.ch nhấ.n và. cá.ch họ. đẩy. Họ. đang là.m rấ.t nhiề.u cô.ng việ.c bẩn thỉu và. cũng xứ.ng đá.ng vớ.i sự. tí.n nhiệ.m.

Mạ.nh Nó. có. mộ.t chú.t khô.ng đư.ợ.c chú. ý, như.ng đó. là. mộ.t sự. giú.p đỡ to lớ.n đố.i vớ.i chú.ng tô.i. Hồ.i

Đó. là. khả nă.ng của Yedlin để tiế.n lê.n từ. hậ.u vệ. cá.nh phải. Điề.u đó. đã kéo Newcastle trở lạ.i trậ.n đấ.u hô.m thứ. Bảy khi anh hủy bỏ bà.n mở tỷ số. của Harry Wilson cho độ.i khá.ch bằ.ng cú. đá.nh đầ.u ngoạ.n mụ.c – bà.n thắ.ng cò.n só.t lạ.i từ. trợ. lý trọ.ng tà.i video.

Hỏi về. lễ kỷ niệ.m bị. tắ.t tiế.ng ban đầ.u của anh, anh nó.i: trô.ng thậ.t ngu ngố.c khi ă.n mừ.ng bà.n thắ.ng việ.t vị., như.ng và.o cuố.i ngà.y, nó. đã đư.ợ.c tí.nh.

Đổi tô.i chỉ là.m những gì. tô.i phải là.m để có. bó.ng ở phí.a sau lư.ớ.i. Tô.i biế.t khi Allan Saint-Maximin có. bó.ng trong tì.nh huố.ng đó. và. anh ấ.y sẽ quay lạ.i để bắ.n, tô.i cầ.n phải đá.nh bạ.c và. và.o trong.

là.m cho nó. và.o mụ.c tiê.u Lú.c đầ.u tô.i khô.ng thự.c sự. biế.t nhiề.u về. nó. và. tô.i khô.ng nghe thấ.y đá.m đô.ng phản ứ.ng, vì. vậ.y có. lẽ tô.i đã nghĩ đó. là. lỗi việ.t vị..

Sau đó., nó. đã đế.n VAR và. may mắ.n thay, nó. đã đư.ợ.c tí.nh. phạ.m vi tấ.n cô.ng trong 52 phú.t cuố.i cù.ng đã già.nh chiế.n thắ.ng trong ngà.y, như.ng nỗ lự.c của Yedlin – lầ.n thứ. ba cho Ma thuậ.t và. lầ.n đầ.u tiê.n của anh tạ.i St James 'Park – đã chứ.ng minh mộ.t cá.ch phù. hợ.p để chuộ.c lạ.i lỗi lầ.m của anh trong việ.c xâ.y dự.ng mụ.c tiê.u của Wilson.

đã nó.i: Tô.i đá.ng lẽ phải ở trê.n Josh King vì. điề.u đó., vì. vậ.y thậ.t tố.t khi tô.i ghi bà.n để bù. đắ.p cho nó.. Tô.i đã mấ.t tậ.p trung và.o điề.u đó., như.ng nó. xảy ra và. đó. là. lý do tạ.i sao bạ.n có. cá.c đồ.ng độ.i xung quanh mì.nh. [[9015015]! Hà.m (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) trở lạ.i; n = f.fbq = function () {n.callMethod?
n.callMethod.apply (n, argument): n.queue.push (argument)}; if (! f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createEuity (e); t.async =! 0;
t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e) [0]; s.parentNode.insertB Before (t, s)} (window,
tà.i liệ.u, 'script', '// connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq ('init', '230404523817416');
fbq ('theo dõi', 'Xem trang');
fbq ('theo dõi', 'ViewContent', {"content_type": "sản phẩm", "content_ids": "100174190"});

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*